Yüz Germe

Yüz germe operasyonu düşünüyorsanız...

İnsanlar yaşlandıkça yerçekiminin etkisi, güneş ışınlarına maruz kalma ve günlük hayatın stresi yüzlerinden okunabilir. İnsanlar yaşlandıkça burun ve ağız arasında derin çizgiler oluşup çene hattı gevşek ve sarkık hale gelir ve boyunda yağ birikintileri ve katlantılar oluşur.

Yüz germe işlemi (teknik terim olarak “face lift” ya da “rhytidectomy”) bu yaşlanma sürecini engelleyemez. Yaptığı iş fazlalık yağ dokusunun alınması, deri altındaki kasların gerginleştirilmesi ve boyun ve yüz gerisinin gerginleştirilmesi yoluyla “saatin geriye alınması” olarak açıklanabilir. Yüz germe operasyonu tek başına yapılabileceği gibi alın germe, göz kapağı estetiği ya da burun estetiği operasyonları ile birlikte de yapılabilir.

Yüz germe operasyonu düşünüyorsanız, bu bölüm işlem hakkında kabaca bilgi verecektir. Unutulmamalıdır ki, kişiden kişiye özellikler değişiklik göstereceğinden ve her ameliyat kişiye göre planlandığından bu bölüm doğal olarak tüm sorularınızı cevaplayamayacaktır. İşlem hakkında anlayamadığınız ya da merak ettiğiniz konuda plastik cerrahınıza soru sormaktan çekinmeyiniz.

Yüz germe operasyonu için en uygun adaylar...

Yüz germe operasyonu için en uygun adaylar yüz ve boyun derileri sarkmaya başlamış ancak deri elastikliği yerinde ve güçlü ve iyi şekilli yüz kemik yapısına sahip erkek ve kadınlardır. Yüz germe operasyonu uygulanan hastaların çoğu 40 ila 60 yaşları arasında olmasına rağmen, 70'lerinde ve hatta 80'lerinde olan kişilere de bu operasyon başarıyla yapılabilir.

Yüz germe operasyonu size daha genç ve taze bir görünüm vermekle beraber kendinize olan güvenin artmasını da sağlayabilir. Ancak bu operasyon size tamamen değişmiş bir görünüm veremeyeceği gibi sağlık durumuzda ya da vücudun gençleşmesine katkıda bulunamaz. Operasyona karar vermeden önce bu operasyonda olan beklentilerinizi değerlendirip gerçekçi isteklerde bulunmalısınız.

yuz-germe-operasyonu-icin-en-uygun-adaylar

Tüm operasyonlar bazı belirsizlikler ve riskler taşır...

Yüz germe operasyonunda da diğer operasyonlarda görülebilecek anestezi komplikasyonları küçük bir yüzde ile olsa da görülebilmektedir.

Yüz germe sonrası görülebilecek komplikasyonlar, hematoma (plastik cerrah tarafından çıkartılması gereken deri altı dokuda kan toplanması), yüz kaslarının hareketini sağlayan sinirlerin hasarı (genellikle geçici), enfeksiyon ve anestezik maddelere karşı reaksiyon olarak sıralanabilir. Kötü yara iyileşmesi en çok sigara içen kişileri etkiler.

Bahsedilen bu riskler, plastik cerrahınızın operasyon öncesi ve sonrası size vereceği önerileri sıkıca takip etmenizle minimuma iner.

Ameliyatınızın Planlanması...

Yüz germe operasyonları kişinin kendisine göre planlanan bir işlemdir. Plastik cerrahınız ilk muayene esnasında yüz deriniz ve altındaki kemikler olmak üzere tüm yüzünüzü dikkatlice inceleyecek ve ameliyat olmada ki amacınız ve beklentileriniz hakkında sizinle tartışacaktır.

Plastik cerrahınızın kontrol altına alınamamış yüksek tansiyon, kan pıhtılaşmasında bozukluk ya da yara izlerinin kötü kalması gibi operasyon öncesi ve sonrasında problem yaratacak durumlar hakkında sizi soruşturması gerekmektedir. Plastik cerrahınızı sigara içip içmediğiniz ya da aspirin gibi kanamayı arttıran ilaçlardan alıp almadığınız konusunda bilgilendirmeyi unutmayınız.

Operasyona hazırlık...

Plastik Cerrahınız operasyona hazırlık aşamasında size yiyecek ve içecek ve bazı vitamin preparatları ve ilaçlardan kaçınmanız yolunda özel bir takım önerilerde bulunacaktır. Bu önerileri dikkate almanız ameliyat sırasında ve sonrasında iyileşmenizi olumlu yönde etkileyecektir. Sigara içenlerin operasyondan önce ve sonra ikişer hafta boyunca sigarayı bırakmaları tavsiye edilmektedir. Sigara içimi kan dolaşımı ve yara iyileşmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden plastik cerrahınızın önerilerine sıkıca uymanız sizin yararınızadır.

Eğer saçlarınız çok kısaysa operasyondan önce uzamalarını dolayısıyla ameliyat izleri iyileşirken saçlarla gizlenmesini arzu edebilirsiniz.

Yüz germe operasyonunuz bir plastik cerrahi merkezinde ya da hastanede yapılmış olsun, sizi operasyondan sonra eve ulaştıracak ve bir ya da iki gün boyunca refakat edebilecek bir kişiyi ayarlamanız gerekmektedir.

Yüz germe ameliyatında uygulanacak anestezi

Yüz germe ameliyatlarının çoğu lokal anestezi ve sedasyon kombinasyonu altında uygulanabilir. Bu kombinasyon sayesinde hafif bir rahatsızlık ve dokunma hissine rağmen uyanık ancak rahatlamış olacaksanız fakat tüm yüzünüz acı ve ağrı duyusundan tamamen yoksun olacaktır.

Plastik cerrahınızın ya da kendinizin isteği doğrultusunda operasyonunuz, işlem sırasında tamamen uyumanızı sağlayan genel anestezi altında yapılabilir.

yuz-germe-ameliyatinda-uygulanacak-anestezi

Cerrahi İşlem...

Bir yüz germe operasyonu genellikle birkaç saat sürmekle birlikte birden fazla işlemin aynı anda yapıldığı durumlarda daha da uzun sürebilir. Çok fazla işlem gerektiren durumlarda plastik cerrahınız iki ayrı seansta operasyonunuzun yapılmasını önerebilir.

Her plastik cerrah bu operasyon için kendi yaklaşımını uygulamaktadır. Bazı plastik cerrahlar yüzün bir tarafının operasyonu bitirip diğer tarafa geçerken bazı plastik cerrahlar ise her iki tarafı değişik aşamalarda birlikte yapmayı uygun görmektedirler. Deri kesilerinin yerleştirilmesi ve operasyonun değişik aşamalarının hangi sırada yapılacağı yüz şeklinize ve plastik cerrahınızın tercihlerine bağlıdır.

Deri kesileri genellikle şakak bölgesinde saçlı deri üzerinde başlayıp kulak önünde ki doğal çizgiyi takip ederek kulak memesinin altından ense tarafında ki saçlı deriye doğru ilerler. Boyun bölgesine işlem yapılması gerekiyorsa genellikle çene ucunun hemen altına yerleştirilen küçük bir deri kesisine ihtiyaç olacaktır. Genellikle plastik cerrah yüz dersini altındaki yapı ve kas dokusundan ayırır. Boyun çevresindeki ve çene ucundaki yağ dokuları çıkartılarak ya da yağ emme yöntemiyle alınarak daha uygun bir kontur oluşması sağlanabilir. Plastik cerrah daha sonra alttaki kas ve membran dokusunu gerip deriyi geriye doğru çekerek fazlalık deri kısmını atar. Cerrahi dikişler sayesinde doku katmanları sabitlenip deri kesileri kapatılır. Saçlı deride metal klipler kullanılabilir. Operasyon bitiminde toplanabilecek sıvı ve kanı dışarı almak amacıyla kulak arkası derisi altına geçici olarak küçük bir dren yerleştirilebilir. Plastik cerrahınız ayrıca şişme ve morarmayı azaltmak amacıyla baş çevrenize hafifçe bir elastik bandaj uygulayabilir.

Operasyon sonrası...

Operasyon sonrasında genellikle bir rahatsızlık hissedilmez ya da plastik cerrahınızın reçete edeceği ağrı kesici ve diğer ilaçlar ile rahatlıkla kontrol altına alınabilir. Öte yandan aşırı ya da sürekli bir ağrı ya da yüzünüz de ani şişme mutlaka plastik cerrahınıza hemen haber verilmesi gereken durumlardır. Yüz derinizde bir miktar hissizlik olması normaldir ve birkaç hafta ya da ay içinde tamamen geçecektir.

Plastik cerrahınız şişliklerin daha çabuk gerilemesi amacıyla operasyondan sonraki birkaç gün boyunca başınızı yüksekte tutmanızı tavsiye edecektir.

Eğer kulak arkanıza bahsedilen dren yerleştirildiyse, operasyon sonrası ilk ya da ikinci günde çıkarılacaktır. Bandaj kullanıldığında genellikle birinci ile beşinci günler arasında kullanımına son verilecektir. Soluk, şişmiş ve morarmış yüzünüz sizi şaşırtmasın, birkaç hafta içinde normal görümünüze kavuşacağınızı aklınızda tutunuz.

Yüzünüzdeki dikişlerin çoğu operasyon sonrası beşinci gün civarında alınacaktır. Saçlı derinizdeki iyileşme daha uzun zaman alabileceğinden buradaki dikişlerin veya kliplerin alınması birkaç gün geciktirilebilir.

Normale Dönüş...

Operasyondan sonraki birkaç gün içinde ayağa kalkabilecekseniz de ilk bir hafta boyunca dikkatli olmakta fayda vardır. Özellikle yüz ve saçlı deri bölgelerinize karşı hissizlik ve duyarlılığa bağlı olarak normal yanıt veremeyeceğinden dolayı, nazik olmanız gerekmektedir.

Plastik cerrahınız normal aktivitelerinize dönüşünüz konusunda oldukça özellik arz eden önerilerde bulunacaktır. İlk iki hafta boyunca cinsel temas ya da ev işleri gibi ağır efor gerektiren durumlardan kaçınmanız (öte yandan yürüme ve hafif germe egzersizleri uygundur), alkol, sauna ve buharlı banyolardan birkaç ay boyunca uzak durmanız gerekmektedir. Hepsinde öte vücudunuzun enerjisini iyileşmek için kullanmasına fırsat vermek için bol bol dinlenmeniz önerilir.

Başlangıçta yüzünüzün görünümü size garip gelebilir. Yüz özellikleriniz şişliklerden dolayı hafif bir değişime uğramış, yüz hareketleriniz hafifçe kabalaşmış ve yara izlerinizden dolayı endişelenmeniz normaldir. Bazı morarmalar 2-3 hafta boyunca ortadan kalkmayabilir ve daha kolay yorulduğunuzu hissedebilirsiniz. İlk başta bazı hastaların pişman olmaları ve üzülmeleri oldukça sık karşılaşılan bir durumdur.

Operasyonda sonra üçüncü haftadan itibaren çok daha iyi görünmeye başlayıp kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Birçok hasta operasyondan sonra on gün ila iki hafta arasında işlerine dönebilmektedirler. Kalan morarmalar özel makyaj teknikleri ile kolayca kamufle edilebilir.

Yeni görünümünüz...

Yüz germe ameliyatıyla elde edilecek değişiklikler, özellikle operasyon sonrasında sonucun hemen ortaya çıkmayacağını anladığınız da, sizi mutlu edecek kadar fazladır. Şişliklerin ve morarmaların tamamen ortadan kaldırılmasından sonraki birkaç ay boyunca bile şakaklarınızdaki saçlar incelmiş hale gelmesi ve yüz derinizi kuru ve kaba olarak hissetmeniz normaldir. Erkek hastalar kulak arkası ve boyun bölgesinde sakal içeren deri pozisyonunun değiştirilmiş olması nedeniyle yeni yerleri tıraş etmek zorunda kaldıklarının farkına varabilirler.

Yüz germe operasyonu sonrasında yüzünüzde bir miktar skar izleri oluşacak ancak bunlar saçlarınız veya kulak ve yüzünüzde buluna doğal çizgiler sayesinde saklanmış olacaktır. Her durumda bu izler zaman geçtikçe solacak ve hemen hemen hiç görünmez hale geleceklerdir.

Yüz germe ameliyatı yaptırmak saati durdurmayacaktır. Yüzünüz yaşlanmaya devam edecek ve belki de bu işlemin 5 ila 10 sene de bir tekrarlanmasını isteyebilirsiniz.

Bize Ulaşın

* Lütfen form alanlarını giriniz, bilgileriniz gizli tutulmaktadır.

KVK Aydınlatma Metnini okudum, anladım, kabul ediyorum
Açık rıza beyanını okudum, anladım, kabul ediyorum