Karın Estetiği - Abdominoplasti

Abdominoplasti yaptırmayı düşünüyorsanız...

Abdominoplasti, genellikle karnın katlanması ile ortaya çıkan fazlalık deri ve derialtı dokunun karnın orta ve alt kısmından çıkarılması ve karın duvarı ile karın kaslarını sıkılaştıran büyük cerrahi girişimlerden biridir. Bu girişim genellikle karnın sarkık olan görünümünü dramatik bir şekilde düzeltmektedir. Bununla birlikte bu operasyon hastanın karın alt kesiminde kişiden kişiye değişmek kaydıyla kalıcı bir iz bırakmaktadır.

Eğer karın estetiği yaptırmayı düşünüyorsanız, bu sayfa ile bu girişimin temel prensipleri hakkında yeterli bilgiye ulaşacak, abdominoplastinin nasıl uygulandığını ve operasyon sonrası nasıl sonuçlar elde edeceğinizi öğreneceksiniz. Tabiki bu sayfada yazılanlarla tüm sorularınızı yanıtlamamız mümkün olmayacak çünkü tıpta hastalık yoktur hasta vardır kuramı geçerlidir. Bu nedenle her hastada farklı öznel sorunlar olabileceği gibi her cerraha ait yöntem farklılıklarının da bulunabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Bu nedenle aklınıza yatmayan herhangi bir sorun durumunda doktorunuza başvurmanız yapılacak en doğru eylem olacaktır.

Abdominoplasti için en iyi adaylar

Abdominoplasti için en uygun adaylar, göreceli olarak iyi bir vücut ölçüsüne sahip olan ancak diyet veya egzersiz ile gideremedikleri fazlalık karın yağ dokusuna ve gevşek karın derisine sahip erkek ve kadınlardır. Bu operasyon özellikle birçok hamilelik sonrası sarkık karına sahip olan kadınların karın kas ve derisini gerginleştirerek normale dönmesine yardımcı olmaktadır. Bu operasyon deri elastikiyeti genellikle şişmanlığa bağlı kaybolmuş yaşlı kişilerin karın görünümlerini düzeltmede de özellikle önerilmektedir.

Abdominoplasti operasyonu diyet yaparak fazla miktarda kilo kaybetmeyi düşünen hastalarda ertelenmelidir. Daha sonraki dönemde gebe kalmayı planlayan hastalarda, operasyonda gerginleştirilen karın kaslarının hamilelikle beraber tekrar gevşek hale geleceği için operasyonun daha sonraki bir döneme ertelenmesi önerilmektedir. Eğer karın bölgesinde daha önce geçirilmiş operasyonlara ait izleriniz varsa, doktorunuz bu operasyonun size uygun olmayacağını önerebileceği gibi sizleri operasyon sonrası bu izlerin kalıcı halde kalacağı konusunda da uyaracaktır.

abdominoplasti-icin-en-iyi-adaylar

Abdominoplasti operasyonu sizin karın görünümünüzü değiştirerek kendinize güveninizi arttıracaktır. Bununla birlikte bu operasyondan olan beklentilerinizin yaşamınızın tamamen değişeceği yönünde bir düşünceye yönelmemesi gerekmektedir. Bu nedenle abdominoplasti operasyonuna karar vermeden önce beklentilerinizi dikkatlice değerlendirmeli ve bunu cerrahınızla beraber tartışarak kararlaştırmalısınız.

Tüm cerrahi girişimler bazı belirsizlikler ve riskler taşımaktadır.

Her yıl yüzlerce abdominoplasti operasyonu başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Bu operasyon vücudun şekillendirilmesi konusunda deneyime sahip bir plastik cerrahın elinde oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Bununla birlikte tüm cerrahi girişimlerde görülebilen anesteziye ait riskler ve bu operasyonla ilgili özel riskler bulunmaktadır.

Bu operasyon sonrasında görülebilecek özel riskler arasında yara yeri enfeksiyonu, operasyon sahasında kan veya vücut sıvısı birikimi, kan pıhtı atması ve kötü yara iyileşmesi sayılabilir. Tüm bu komplikasyonlar düşük oranda görülsede...

  • Yara yeri enfeksiyonu drenaj ve antibiyotik kullanımı ile giderilebilmektedir, fakat bu durum hastanede kalış süresini ve bunlara bağlı tedavi masraflarını arttırmaktadır.
  • Operasyon sahasında kan veya vücut sıvısı birikimi operasyonda genellikle yerleştirilen drenler nedeniyle nadiren görülmekte ise de gerçekleştiğinde gerektiğinde ikinci bir müdahale ile giderilmektedir.
  • Kan pıhtısı atma durumu özellikle yaşlı hastalarda akılda tutulması gereken yaşamı riske atabilecek ve her operasyon sonrası görülebilecek bir komplikasyondur. Bu risk de genellikle operasyon sonrası hastayı erken mobilize ederek giderilmektedir.

Kötü yara iyileşmesi genellikle belirgin izlerin oluşması ile sonuçlanmaktadır. Bu durum bazen bu kötü izleri gidermeye yönelik ikinci bir operasyonu düşündürebilmektedir. Sigara içen kişilerde kötü yara iyileşme riski içmeyenlere oranla daha sık olup bu nedenle operasyon planlandığında sigaranın bırakılması önerilmektedir.

Tüm bu risklerin oranlarını, cerrahınızın önerilerini operasyon öncesi ve sonrası dönemde yakından takip ederek düşürebilirsiniz, özellikle de cerrahınızın eski fiziksel aktivitenize ne zaman ve nasıl döneceğiniz konusundaki önerileri olmalıdır.

Operasyonunuzun planlanması

İlk muayenenizde cerrahınız sağlığınızı, karın bölgenizdeki fazlalık yağ depolanmasını ve deri kalitenizi değerlendirecektir. Bu dönemde cerrahınıza sigara kullanıp kullanmadığınızı, herhangi bir ilaç veya tedavi alıp almadığınızı mutlaka anlatmalısınız. Cerrahınıza bu operasyondan olan beklentilerinizi açıkça anlatmalısınız aynı zamanda onunda size karşı açık sözlü olmasını size gerekli olan girişimin ne olduğunu, bu operasyona alternatif olan girişimleri belirtmesini ve bu operasyonun risklerini açıklamasını istemelisiniz.

Örneğin sadece göbek altı alandaki fazlalık yağ depolanmasının mini abdominoplasti gibi daha az kompleks bir girişim ile giderilebileceğini veya klasik ve mini abdominoplasti ile beraber liposuction( yağ çekme) işleminin uygulanması ile kalçadaki yağ depolanmasını da giderilebileceğini böylece daha iyi bir vücut konturu elde edilebileceğini anlatabilir. Hepsinin ötesinde abdominoplasti olmadan sadece liposuction yöntemi ile size ait sorunun giderilebileceği belirtilebilir. Cerrahınızla kurulacak iyi bir kontakt size ihtiyaç duyulan en iyi yöntemin bulunmasını sağlayacaktır.

Bu ilk muayene sırasında cerrahınız size operasyon sırasında tercih edeceği anestezi tipini, operasyonun maliyetini de anlatacaktır. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de bu operasyon sosyal güvence kapsamı dışında tutulmaktadır.

Operasyona hazırlık

Cerrahınız sizin operasyona nasıl hazırlanacağınızı; sigara içimi, yeme-içme alışkanlığı, sakınılacak ilaç ve vitaminler konusunda önerilerini sunarak, anlatacaktır.

  • Eğer sigara içen bir kişi iseniz operasyondan en azından bir iki hafta öncesinden sigara içimini kesmenizi ve operasyondan iki hafta sonraya kadar başlamamanızı isteyecektir.
  • Operasyon öncesi aşırı güneşlenilmemesini (özellikle karın bölgesi), katı bir diyete başlanılmaması gerekmektedir, çünkü her ikisi de sizin iyileşme kabiliyetinizi olumsuz etkileyecektir.
  • Eğer soğuk algınlığı veya başka bir enfeksiyon durumu da söz konusu olursa bu durumda cerrahınız operasyonunuzu ertelenecektir.
  • Operasyon sonrası dönemde hastanede tahmini kalış sürenizi cerrahınızdan öğrenerek bu dönemde size yardımcı olacak kişiyi ayarlama imkanınız bulunacaktır.

Operasyonunuz

Ülkemizde abdominoplasti operasyonları genellikle genel anestezi veya spinal anestezi altında yapılmaktadır. Genel anestezi tercih edildiğinde tüm operasyon boyunca uyumakta olacaksınız. Bazı cerrahlar ise bu operasyonu sedasyon ve lokal anestezi ile birlikte uygulamaktadırlar. Bu anestezi tipi tercih edildiğinde operasyon boyunca uyanık ama sakinleştirilmiş olacaksınız ancak karın bölgesinde uygulanan lokal anesteziye bağlı ağrı duymayacaksınız.

Klasik abdominoplasti operasyonu yapılan işin büyüklüğüne bağlı olarak genellikle 2-5 saat arasında sürmektedir. Mini abdominoplasti ise 1-2 saat arasında sürmektedir.

Klasik abdominoplastide genellikle cerrahınız bir kalça kemiğinden diğerine ulaşan kasık üstü kesi ile girişime başlamaktadır. Göbek deliği çevresine yapılan kesilerle serbestleştirildikten sonra kasıktan başlayan kesi göbek deliği hizasında ikinci bir kesi ile birleştirilerek aradaki fazlalık deri ve deri altı yağ dokusunu çıkarmaktadır. Ardından karın duvarındaki ve kaslardaki gevşeklikleri atılan dikişlerle sıkılaştırılmakta ve bel inceltmektedir. Bunun ardından göbek deliği üzerindeki deri ve deri altı dokuları kaburgalara kadar altındaki yapılardan ayırıp daha önce yapılan kasık üstü kesi ile birleştirmektedir. Bu işlem sırasında göbek deliği korunmakta ancak yeri değiştirilmektedir. Operasyon sahasında kan veya vücut sıvısı birikimini önlemek için drenler yerleştirildikten sonra tüm kesiler dikilmekte pansumanları yapılıp operasyon sonlandırılmaktadır.

Mini abdominoplasti operasyonunda ise yine kasık üstünde ancak daha küçük bir kesi ile işlem yapılmaktadır. Bunda tüm işlem kasık üstü ile göbek arasında yapılmaktadır. Bunda göbek deliğine dokunulmamakta ancak karın gerginleştirilip dikişler atıldıktan sonra göbek deliği doğal olmayan görünüme kavuşmaktadır.

Operasyonunuzun sonrası

Operasyondan sonraki ilk birkaç günde karın bölgesi olasılıkla şiş olacaktır ayrıca ilaç alımı ile giderilebilen ağrı ve rahatsızlık duymanızda normaldir. Operasyon sırasında yerleştirilen drenler genellikle 3-5. günlerde çıkarılmaktadır. Uygulanan cerrahi girişime bağlı olarak hastanede bir veya birkaç gün kalabilirsiniz. Cerrahınız size yıkanma ve pansuman değişimi konusunda bilgi verecektir. Başlangıçta dik durmada zorluk yaşasanız da cerrahınız erken dönemde yürüyüşü başlatacaktır. Cerrahınız tercih ettiği dikiş materyaline bağlı olarak dikişlerin ne zaman alınacağını size iletecek, kesiler üzerine uygulanan pansumanı tutmak ve daha sonra da karnı desteklemek için size korse önerebilecektir.

Normale dönüş

Abdominoplasti operasyonu sonrasında tekrar eski aktivitenize dönme birkaç hafta veya bir ayı alabilir. Fiziksel durumunuz iyi ve güçlü karın kaslarına sahipseniz bu sürenin daha da kısa sürer. Egzersiz yapılması iyileşme sürecinizi olumlu etkileyecek, oluşan şişliğin azalmasına, kan pıhtısı atma riskinin düşmesine ve karın kas tonusunun kazanılmasına yardımcı olacaktır. Ancak sıkı egzersiz programları bunları rahatlıkla yapabileceğiniz döneme kadar ertelenmelidir.

Operasyona bağlı gelişen izler ilk 3-6 ay boyunca kötü bir görünüm sergileyecek ama zamanla solarak daha az belirgin hale gelecektir. Bununla birlikte bu izler her zaman iç çamaşırı ve bikini altında kaldığı için hastaları olumsuz yönde etkilememektedir.

Yeni görünümünüz

Abdominoplasti operasyonu, mini veya klasik yöntemle olsun fazlalık karın yağ dokusu ve gevşek karın kasları bulunan kişilerde diyet ve egzersizle desteklendiğinde uzun süren ve yüz güldüren sonuçlar doğurmakta toplumda kendine güveni artan bireylerin oluşmasına yardımcı olmaktadır.

Eğer gerçekçi beklentileriniz varsa, kalıcı bir ize ve uzun bir iyileşme perioduna kendinizi hazırlarsanız abdominoplasti operasyonu size en iyi cevabı verecek operasyondur.

Bize Ulaşın

* Lütfen form alanlarını giriniz, bilgileriniz gizli tutulmaktadır.

KVK Aydınlatma Metnini okudum, anladım, kabul ediyorum
Açık rıza beyanını okudum, anladım, kabul ediyorum