Alın Germe

Alın germe ameliyatı düşünüyorsanız

Alın germe ve genellikle birlikte yapılan kaş kaldırma operasyonları gözlerin üzerindeki alın bölgesinin daha genç ve daha taze görünmesini sağlayan işlemlerdir. Bu operasyonla kişiye yorgun, kızgın ve hatta üzgün ifade veren alın çizgileri ve kırışıklıkları giderilip ve estetik açıdan rahatsızlık veren düşmüş kaşlar kaldırılır.

Alın germe işleminde kırışıklığa ve sarkmaya neden olan alındaki kas dokuları çıkartılır ya da yeniden düzenlenir ve bu sayede düz bir alın elde edilir. Aynı şekilde kaşlar kaldırılıp çizgilenmeler giderilir. Cerrahınızın tercihine bağlı olarak işlem klasik olarak deri kesisi saç çizgisinin arkasına saklanarak ya da daha küçük deri kesilerinden yerleştirilen enstrümanlar yardımıyla “endoskopik” olarak yapılabilir. Her iki teknikle benzer sonuçlar alınır: Daha düz ve yumuşak bir alın derisi ve çok daha canlı bir görünüm!

Alın germe ameliyatı düşünüyorsanız, bu bölüm işlem hakkında size kabaca bilgi verecek ve sonuç hakkındaki beklentilerinizi değerlendirmenizi sağlayacaktır. Unutulmamalıdır ki, kişiden kişiye özellikler değişiklik göstereceğinden ve her ameliyat kişiye göre planlandığından bu bölüm doğal olarak tüm sorularınızı cevaplayamayacaktır. İşlem hakkında anlayamadığınız ya da merak ettiğiniz konuda plastik cerrahınıza her türlü soruyu sormaktan çekinmeyiniz!.

alin-germe-ameliyati-dusunuyorsaniz

Alın germe ameliyatı için en uygun adaylar

Alın germe ameliyatı genellikle yaşlanmanın görünen etkilerini azaltmak amacıyla 40 ila 60 yaş arası gruba uygulanır. Ancak, hangi yaşta olursa olsun stres ya da kas aktivitesine bağlı olarak alnında derin çizgiler ya da kırışıklık gelişmiş olanlar ve kaşları düşmüş olan kişiler de bu operasyondan yarar görebilirler. Kalıtımsal olarak kalın ve düşük kaşlara sahip olan kişiler ya da burun üzerinde çizgileri olan kişiler bu işlem sayesinde daha canlı ve taze görünüme kavuşabilirler.

Alın germe işlemi genellikle yüz germe ameliyatıyla birlikte, yüzün genel görünümünü düzeltmek amacıyla yapılır, ancak seçim tamamen hastaya bırakılır. Üst gözkapağı estetiği, özellikle üst gözkapağında aşırı deri sarkması olan hastalarda aynı anda uygulanabilir. Bazı durumlarda üst gözkapağı estetiğine ihtiyacı olduğu düşünen hastalar alın germe işleminden daha iyi fayda görebilirler. Bu konuda plastik cerrahınız size gerekli operasyon tipini belirmede yardımcı olacaktır.

Kel, saçları seyrekleşmiş, alın saç çizgisi geriye doğru gitmeye başlamış ve hatta daha önce üst gözkapağı operasyonu geçirmiş kişiler dahi alın germe işlemi için ideal adaylar olabilirler. Bu durumda plastik cerrahınız ya basitçe deri kesilerinin yerlerini değiştirecek ya da daha konservatif bir operasyona yönelecektir.

Unutulmamalıdır ki alın germe operasyonu görünümünüzü düzeltip kendinize olan güveninizi arttırabilir ancak idealinizdeki görüntüye değişmenize ya da insanlarin size yaklaşımında farklılık göstermelerine yeterli olmayabilir! Ameliyata karar vermeden önce beklentilerinizi iyi belirleyip bunları plastik cerrahınızla tartışmanız önerilir.

alin-germe-ameliyati-icin-en-uygun-adaylar

Tüm operasyonlar bazı belirsizlikler ve riskler taşır

Alın germe ameliyatı sonrası komplikasyonlar nadiren ortaya çıkar ya da kolaylıkla halledilebilecek niteliktedirler. Ancak yine de görülme olasıklıkları gözardı edilmemelidir.

Nadir durumlarda kaşı kaldırma görevine sahip sinirler tek ya da çift taraflı olarak hasarlanabilir. Bu durumda kaş kaldırma yeteneği kaybolup alında kırışıklıklar meydana gelebilir. Sorunun ortadan kaldırılması için ek operasyonlara gerek duyulabilir.

Skar (ameliyat izi) dokusunun genişlemesi de nadir bir komplikasyondur. Bu problem cerrahi olarak geniş skarın çıkartılıp yeni ve daha ince bir skar elde edilmesiyle çözülebilir. Ayrıca bazı hastalarda skar dokusu kenarlarında minimal saç kaybı görülebilir.

Özellikle klasik alın germe ameliyatı sonrası deri kesisi hattında ya da hemen ilerisinde his kaybı sık görülür. Bu sorun genellikle geçicidir ancak nadiren bazı hastalarda kalıcı olabilir.

Enfeksiyon ve kanama nadir olmasına rağmen olası komplikasyonlar arasındadır.

Plastik cerrahınızın ameliyat öncesi ve sonrası direktiflerini yakından uygulayalarak komplikasyon ve riskleri minimale indirebilirsiniz.

Ameliyatınızın Planlanması...

Alın germe operasyonunun görüntünüzü nasıl etkileyeceğini daha iyi anlayabilmeniz için elinize bir ayna alıp el ayalarınızı gözlerinizin dış kenarlarına koyup hafifce alın ve kaş bölgesini kaldırınız. Bu işlem yaklaşık olarak bir alın germe ameliyatının sonucu hakkında size bilgi verecektir.

Bir plastik cerraha muayene olmaya karar verdiğinizde, plastik cerrahınız öncelikle deri ve altındaki kemik doku olmak üzere yüzünüzü değerlendirecektir.

Muayeneniz sırasında plastik cerrahınız sizinle ameliyat olmaktaki amacınız hakkında tartışacak ve yüksek tansiyon, kan pıhtılaşma problemleri ya da yara izlerinizin genişleme eğilimi gibi operasyon sırasında ya da sonrasında problem yaratacak bir takım tıbbi durumlar hakkında size sorular soracaktır. Plastik cerrahınızı sigara ya da tütün ürünleri kullanıp kullanmadığınız ya da herhangi bir ilaç (aspirin ve diğer kanama bozukluğu yapan ilaçlar dahil) alıp almadığınız konusunda mutlaka bilgilendiriniz.

Alın germe operasyonu olmaya karar verdiğinizde plastik cerrahınız sizi hangi cerrahi tekniğin kullanılacağı, önerilen anestezi (narkoz) tipi, operasyonun nerede yapılacağı, operasyon riskleri ve maliyeti konusunda aydınlatacaktır.

Plastik cerrahınıza aklınıza takılabilecek soruları (özellikle beklentileriniz ve operasyon sonucu hakkındaki çekinceleriniz varsa) sormaktan çekinmeyiniz.

Operasyona hazırlık

Plastik cerrahınız operasyona hazırlık aşamasında size yiyecek ve içecek, sigara içimi ve bazı vitamin preparatları ve ilaçlardan kaçınmanız yolunda özel bir takım önerilerde bulunacaktır. Bu önerileri dikkate almanız ameliyat sırasında ve sonrasında iyileşmenizi olumlu yönde etkileyecektir.

Saçlarınız çok kısaysa operasyondan önce uzamalarını dolayısıyla ameliyat izlerinin iyileşirken saçlarla gizlenmesini arzu edebilirsiniz.

Alın germe operasyonunuz bir plastik cerrahi merkezinde ya da hastanede yapılmış olsun, sizi operasyondan sonra eve ulaştıracak ve bir ya da iki gün boyunca refakat edebilecek bir kişiyi sağlamanız önerilmektedir.

Alın germe ameliyatında uygulanacak anestezi

Alın germe ameliyatlarının çoğu lokal anestezi ve sedasyon kombinasyonu altında uygulanabilir. Bu kombinasyon sayesinde hafif bir rahatsızlık ve dokunma hissine rağmen uyanık ancak rahatlamış olacaksanız fakat alın bölgeniz tamamen ağrı ve sızı duyusundan yoksun olacaktır.

Plastik cerrahınızın ya da kendi isteğiniz doğrultusunda operasyonunuz, işlem sırasında tamamen uyumanızı sağlayan genel anestezi altında yapılabilir.

Cerrahi İşlem…

Plastik cerrahınız sizin estetik kaygılarınızı karşılayacak operasyon tipinin belirlenmesinde size yardımcı olacaktır. Klasik ya da “açık” yöntem ya da endoskopik alın germe. Plastik cerrahınızın önerdiği tekniğin neden sizin için daha iyi olduğunu anladığınızdan emin olunuz.

Açık Alın Germe Operasyonu: Operasyon başlamadan önce deri kesisi yapılacak alanın her iki tarafındaki saçlarınız lastik bantlar yardımıyla bağlanacaktır. Saçlarınız kesilmeyecek ancak deri kesisi olan yerde çıkma ihtimali olan saçlar minimal traşlanabilecektir.

Bir çok hasta için koronal ya da “taç” olarak tarif edilebilecek deri kesisi kullanılır. Bir kulaklığa benzer şekilde yaklaşık olarak kulak seviyesinden başlayıp alının gerisine ilerleyen ve diğer kulak üzerinde sonlanan bir deri kesisidir. Bu deri kesisi saçlı deri içine saklandığından, oluşacak iz görülmeyecektir.

Alın saç çizginiz yüksekte ya da gerilemekteyse, kesi alının daha çok açılmasını önlemek amacıyla hemen saç-deri sınırına yerleştirilebilir. Kel ya da saçları dökülen kişilerde doğal kafatası kemik sınırlarını takip eden ve saçlı derisi ortasına yerleştirilen bir insizyon tavsiye edilebilir. Saçlarınızı alınınıza dökülür şekilde taradığınızda bu tip skar izleri genellikle görülemezler. Ameliyat izlerini saklamada saç stilleri problem arzeden erkek hastalarda özel insizyon planlamaları gerekebilir.

Kel ya da seyrek saçlıysanız, plastik cerrahınız oluşacak skarın iki kafatası kemiğinin doğal birleşme sınırına uyan ve dolayısıyla daha az belli olan saçlı deri ortasına denk gelen insizyonu önerebilir.

Deri kesisi yapıldıktan sonra alın derisi dikkatli bir şekilde kaldırılır ve bu sayede alttaki dokular çıkartılıp alın kasları serbestleştirilebilir. Aynı anda kaşlar kaldırılıp deri kesisi sınırındaki fazlalık deri çıkartılarak daha yumuşak ve genç görünüm elde edilir.

Deri kesisi operasyon bitiminde cerrahi dikişler ya da cerrahi klipler yardımıyla kapatılır. Operasyon bitiminde saçlarınız ve yüzünüz yıkanıp temizlenmiş ve saçlarınızdaki lastik bantlar çıkartılmış olacaktır. Çoğu plastik cerrah herhangi bir pansuman kullanmazken sizin plastik cerrahınız insizyonu steril bir ped ile kapatıp başınıza bir bandaj uygulayabilir.

Endoskopik alın germe: Tipik olarak endoskopik alın germede de klasik teknikteki hazırlık aşamaları mevcuttur: saçlar bağlanıp insizyon yapılacak yerin hemen arkasındaki saçlar az miktarda traşlanacaktır.

Endoskopik alın germe işleminde tek ve uzun “taç” insizyonu yerine plastik cerrahınız her biri iki santimetreden daha az olmak üzere dört ya da beş adet saçlı derisi insizyonu yapacaktır. Televizyon ekranına bağlı olan kalem benzeri bir kamera olan endoskop cihazı insizyonlardan sokularak plastik cerrahın deri altındaki doku ve kasları açık bir şekilde görmesi sağlanır. Diğer insizyon hattından yerleştirilen farklı aletler sayesinde alın derisi kaldırılır ve kas dokusu ve deri altı dokusu fazlalığı çıkartılıp ya da şekli değiştirilerek daha düz bir alın görünümü elde edilir. Kaşlarda aynı zamanda kaldırılıp yüksek pozisyonda dikişler yardımıyla deri altına tespit edilebilir ya da saç çizgisinin hemen gerisine geçici olarak yerleştirilen cerrahi vidalara bu dikişler asılabilir.

Alın germe işlemi tamamlandığında saçlı derideki kesiler cerrahi dikiş ya da klipler yardımıyla kapatılıp alan yıkanır. Plastik cerrahınızın seçimine bağlı olarak elastik baş sargısı ve steril gaz tamponlarla pansuman yapılabilir.

Operasyon sonrası…

Ameliyatın hemen sonrasındaki dönem klasik açık yöntem uygulanan hastalar ile endoskopik olarak opere edilen hastalar arasında belirgin farklılıklar gösterir.

Açık Alın Germe operasyonu geçiren olgular deri kesisi çevresinde, genellikle ağrı kesici ilaçlarla rahatlıkla kontrol altına alınabilen hafif bir ağrı ve rahatsızlık hissiyle birlikte hafif bir hissizlik tecrübe edebilirler. Baş ağrısına eğilimli hastalar koruyucu amaçlı olarak uzun etkili lokal anestezik maddelerle tedavi edilebilirler.

Plastik cerrahınız tarafından operasyon sonrası iki ya da üç gün süresince oluşacak şişliklerin daha hızlı inmeleri amacıyla başınızın yüksekte tutulması önerilecektir. Bu şişlikler göz kapaklarınızı ve yanaklarınızı da etkilese de bir hafta içinde ortadan kalkacaktır.

Sinir dokuları iyileştikçe saçlı deri üzerindeki hissizlik yerini tatlı bir kaşıntı hissine bırakacaktır. Bu duyarlılığın tamamen kaybolması altı ayı bulabilir. Bandaj kullanıldıysa, ameliyat sonrası bir ya da iki günde çıkartılacaktır. Cerrahi dikişlerin ya da kliplerin tamamı bazen iki aşamada olmak üzere iki hafta içinde alınacaktır.

İnsizyon hattının hemen kenarındaki saçlar hafifçe dökülebilir ya da hafifçe incelebilir. Normal saç uzaması bir kaç hafta ya da ay içinde tekrar devam edecektir. Kalıcı saç kaybı oldukça nadir görülür.

Endoskopik alın germe operasyonu uygulanan hastalar kesi hatlarında hafif bir rahatsızlık ve hissizlik ve yine hafif bir şişme tecrübe edebilirler. Kesi hattındaki ağrı genellikle minimaldir ve ağrı kesicilerle rahatlıkla kontrol altına alınabilir. Endoskopik alın germe operasyonu uygulanan hastalar klasik açık yöntem uygulananlara göre daha az kaşıntı hissine sahip olurlar.

Kesileri kapatmak amacıyla kullanılan cerrahi dikişler ya da klipler genellikle bir hafta içinde, geçici tesbit için kullanılan vidalar ise iki hafta içinde alınırlar.

Normale Dönüş…

Her ne kadar operasyon sonrası bir ya da iki gün içinde ayağa kalkabilirseniz de, kendinize bir hafta zaman vermeniz önerilmektedir. Operasyon sonrası iki gün içinde ya da bandajınız çıkarılır çıkarılmaz duş alabilir ve saçlarınızı şampuanla yıkayabilirsiniz.

Birçok hasta okula ya da işlerine on gün içinde dönebilmektedirler. Endoskopik işlem gören hastalar normal hayata dönüş için daha bile önce kendilerini hazır hissedebilirler. Jogging, eğilme, ağır ev işi ve cinsel ilişki gibi kan basıncını arttıran yoğun fiziksel aktivitelerden bir kaç hafta boyunca kaçınmak gerekmektedir. Aşırı sıcak ya da güneşe maruz kalmaktan kaçınmak en azından bir kaç ay boyunca yerinde olacaktır.

Cerrahi işlemin dışarıdan görülebilen belirtileri genellikle üç hafta gibi bir süre zarfında gerileyecektir. Hafif şişlikler ve morluklar özel makyajlar sayesinde kamufle edilebilirler. Az da olsa bir zayıflık ve düşkünlük hissetsenizde daha iyi görünmenizle birlikte enerjinizin arttığını hissedeceksiniz.

Yeni görünümünüz

Hangi cerrahi yöntem seçilmiş olursa olsun bu operasyonu geçiren kişilerin çoğu sonuçtan memnun kalmaktadırlar. Genellikle hastalar operasyon sonrasında daha genç ve dinlenmiş görünümlerini izleyene kadar, sarkık bir alının yaşlı gözükmelerine ne kadar katkıda bulunduğunu fark edememektedirler.

Her ne kadar alın germe “saat”i durdurmasa da, görülen yaşlılık izlerini yıllar boyunca azaltmaktadır. Yıllar geçtikçe bu işlemin tekrarını isteyebileceğinizi unutmamalısınız.

Bize Ulaşın

* Lütfen form alanlarını giriniz, bilgileriniz gizli tutulmaktadır.

KVK Aydınlatma Metnini okudum, anladım, kabul ediyorum
Açık rıza beyanını okudum, anladım, kabul ediyorum