Meme Büyütme

Eğer meme büyütme operasyonu düşünüyorsanız...

Augmentasyon mammoplastisi olarak bilinen meme büyütme operasyonu kadın memesini boyut ve şekil olarak büyüten bir cerrahi girişimdir. Bu operasyon aşağıdaki durumlarda uygulanabilir.

  • Memelerini küçük bulan kadınlarda kişisel nedenlerden dolayı,
  • Hamilelik sonrası küçülen meme boyutunu düzeltmek için,
  • Farklı boyutlardaki memelerin simetrisini sağlamak için,
  • Meme kanseri cerrahisinden sonra rekonstrüksiyon amacıyla.

Plastik cerrahlar memenin arkasına yerleştirdikleri protezler ile kadınların göğüs çevresi ölçümlerini bir veya birkaç sütyen ölçüsü şeklinde arttırabilirler. Eğer meme büyütme operasyonu düşünüyorsanız bu sayfada yazılanlar ile bu ameliyatın temel prensiplerini, hangi durumlarda uygulanması gerektiği, nasıl yapıldığını ve ne gibi sonuçlar doğurabileceğini öğreneceksiniz. Elbette bu sayfada yazılanların tüm soruları yanıtlaması imkansız olduğundan kafanızda soru işareti bırakan herhangi bir durumda plastik cerrahınıza başvurmanız en doğru eylem olacaktır.

Meme büyütme operasyonu için en uygun adaylar

Meme büyütme operasyonu görünümünüzde değişime neden olup, kendinize olan güveninizi arttıracak ancak kafanızda yarattığınız ideal görünüme ulaştırmayıp, insanların size olan tavırlarında bir değişime neden olmayacaktır. Bu nedenle operasyonu olmadan önce beklentilerinizi iyice değerlendirip bunları cerrahınızla tartışmalısınız.

meme-buyutme-operasyonu-icin-en-uygun-adaylar

Meme büyütme operasyonu için en uygun adaylar görünümlerinde mükemmellik değil de bir düzelme arayan kadınlardır. Eğer fiziksel olarak sağlıklı ve beklentileriniz konusunda da gerçekçi iseniz sizde bu operasyon için iyi bir aday olabilirsiniz.

Protezlerin tipleri

Eğer plastik cerrahınız protez kullanılarak yapılacak bir rekonstrüksiyon yöntemini tercih ederse, onunla hangi tipte protez kullanacağı konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız. Çünkü şu anda piyasada sıklıkla kullanılan silikon jel ve serum fizyolojik solusyonu ile dolu olan silikon kaplı protezler bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda delinip de vücuda yayılmadığı sürece silikon dolu protezlerin vücuda olumsuz bir etki yarattıkları henüz ispatlanmış değildir. Bununla birlikte delinse bile serum fizyolojik dolu ile olan protezler silikon jel ile dolu ile olan protezlere oranla daha güvenilir materyallerdir.

protezlerin-tipleri

Tüm cerrahi girişimler birtakım belirsizlikler ve riskler taşır

Meme büyütme operasyonu göreceli olarak basit ve güvenilir bir girişim olsa da her cerrahi girişimde olduğu gibi, genel cerrahi risklerin ve bu operasyona has özel komplikasyonların görülme olasılığı vardır.

Komplikasyonların arasında en sık görüleni yerleştirilen protezin çevresinde gelişen kapsülün kontraksiyonudur (kasılması). Bu genellikle her protez yerleştirilmesinde meydana gelen kapsülün bazı olgularda aşırı katılaşarak yerleştirilen protezi sıkıştırması ile bulgu verir. Bu durumda hastanın memesi yumuşak formunu kaybederek çok sert bir yapıya dönüşür ve üstündeki deriyi de kendine çektiği için şekil bozukluğu oluşturur. Kapsüler kontraktür birkaç yolla tedavi edilebildiği gibi bazı olgularda protezin çıkarılarak, kapsülün temizlenip protezin tekrar yerine konulmasını gerektiren ikinci bir operasyona ihtiyaç duyulabilir.

Her cerrahi girişimden sonra operasyon sahasında bir miktar kan sızıntısı normaldir. Ancak bu operasyonu takiben aşırı kan sızıntısı, operasyon sahasında kan birikimine ve buna bağlı şişlik ile ağrıya neden olabilir. Bu durum hastanın tolere edemeyeceği kadar fazla olduğunda kanamanın kontrol edilmesi ve biriken kanın boşaltılması için ayrı bir operasyona gereksinim duyulabilir.

Nadiren de olsa bazı hastalarda yerleştirilen meme protezi çevresinde enfeksiyon gelişebilir. Bu herhangi bir zamanda oluşabilse de genellikle operasyonu izleyen ilk hafta içinde görülmektedir. Tıbbi tedavi ile kontrol edilemeyen bazı olgularda protezin çıkarılıp enfeksiyon geriledikten sonra yeni bir protezin yerleştirilmesini gerekli kılabilir.

Bazı hastalarda ise operasyonu takiben meme başında aşırı hassasiyet, his azalması ve hissin tamamen kaybı da görüldüğü bildirilmiştir. Bu operasyondan sonra kesilerin yakınlarında bir dönem his kaybının olması normaldir. Bu bulgu genellikle zamanla kaybolmakta ise de bazı kadınlarda kalıcı halde olabilir.

Meme protezlerinin üreme, hamilelik ve süt vermeyi etkilediğine yönelik herhangi bir kanıt yoktur. Bazı olgularda ise operasyonu takiben birkaç gün boyunca süt salgısının olduğu gözlenmiştir. Bu kişiyi rahatsız etse de cerrahınızın size yazacağı ilaçların kullanılması ile kolaylıkla engellenmektedir.

Arasıra meme protezi delinip, içindeki materyalin sızıntısına neden olabilir. Delinme genellikle dışarıdan olan bir travma veya darbe nedeniyle olmaktadır. Bu durumda tuzlu su ile dolu olan silikon protezler birkaç saatte boşalacak ve bu tuzlu suyu vücut absorbe edecektir. Eğer delinen silikon jel ile dolu olan bir protez ise bu durumda iki durum söz konusu olabilir. Bunlardan ilkinde silikon kılıf delinse de protezin çevresinde oluşan kapsül zarar görmedi ise herhangi bir değişim göremezsiniz. Ancak silikon kılıfla beraber kapsülde zedelendi ise dışarıdan olan basınca bağlı olarak protezin içindeki silikon jel çevredeki dokulara yayılacaktır. Bu durumda jel memenin içinde birikebilir ve çevresinde yani bir kapsül oluşturur. Ya da vücudun diğer bir bölgesine yayılabilir. Bu durumlarda memenin şeklinde ve yapısında değişiklikler olacaktır. Her iki tür delinme tipinde de delinen protezin çıkarılıp, çevrede oluşan hasarın temizlenerek yeni bir protezin yerleştirilmesini gerektiren bir operasyon yapılmalıdır. Silikon jel ile dolu olan meme protezi kullanılan ve delinme gözlenen bazı olgularda meme dokusu içine yayılan jelin tamamen temizlenmesi imkansız hale gelmekte bu durumda yapılacak işlemi daha kompleks hale getirmektedir.

Bazı kadınlarda meme protezi kullanımı ile otoimmun bağ dokusu hastalıklarına benzeyen belirtiler oluştuğu gözlemiştir. Bu belirtiler arasında eklem ağrısı ve şişliği, ateş, yorgunluk ve meme ağrısı sayılabilir. Ancak yapılan araştırmalarda meme protezi kullanımı ile otoimmun hastalıklar arasında kesin bir bağ olduğunu kanıtlanamamıştır.

Bununla birlikte meme protezi kullanımı ile meme kanseri oluştuğuna yönelik de hiçbir kanıt yoktur.

Meme protezi yerleştirilen birçok kadında bu riskler oldukça az oranda görülse de kafanızda oluşan soruları gidermek için cerrahınıza danışmak yapılacak en doğru girişim olacaktır.

Operasyonunuzun planlanması

İlk muayenenizde cerrahınız sizin genel sağlık durumunuzu değerlendirecek, sizin durumunuza ve deri kalitenize uygun olarak düşündüğü girişimi size detaylı olarak anlatacaktır. Çünkü memenizin küçük olmasının yanında sarkıklık da olabilir bu durumda cerrahınız aynı zamanda size meme asma operasyonu olan mastopeksi'yi de önerebilecektir.

Bu dönemde cerrahınızla beklentilerinizi açıkça konuşmalısınız. Aynı zamanda sizin de cerrahınızdan, uygulayacağı girişimi, bunun alternatiflerini, operasyonun risklerini açıkça anlatmasını istemelisiniz. İlk muayenede mutlaka sigara veya başka bir ilaç kullanıp kullanmadığınızı cerrahınıza anlatmalısınız.

Cerrahınız ilk muayene esnasında operasyonda hangi tip anesteziyi kullanacağını, hastanede tahmini kalış sürenizi, operasyonun maliyetini size anlatacaktır.

Operasyonunuzun hazırlığı

Cerrahınız operasyon öncesi size, yeme içme alışkanlığınızdan, sigara ve ilaç kullanımına kadar birtakım önerilerde bulunacaktır. Bu hazırlık döneminde hastanede kalış sürenizce yanınızda kalacak ve sizi eve götürecek bir kişiyi de ayarlamanız gereklidir.

Anestezi tipi

Meme büyütme operasyonu genellikle genel anestezi altında yapılan bir girişimdir. Böylece tüm operasyon boyunca uyuyor olacaksınız. Ancak bazı cerrahlar bu operasyonu sedasyon ve lokal anestezi altında yapmaktadır. Bu tercihde ise operasyon boyunca uyanık olacak ama ağrı duymayacaksınız. Bu tercih de ise hastaların çoğu çok rahatsız olmaktadırlar.

Operasyonunuz

Protezinizin yerleştirilmesi ve pozisyonunun belirlenmesi sizin anatomik yapınıza ve cerrahınızın tercihine bağlıdır. Protezinizin yerleştirileceği kesi 3 farklı yerden olabilir. Bunlar; meme altı çizgi, meme başındaki koyu alanın bittiği yer ve koltuk altı bölgeleridir. Burada amaç kesi ye bağlı gelişecek izin en az görülecek alana yerleştirilmesidir.

Açılan bu kesiden çalışan cerrahınız, tüm meme dokusu ve üzerindeki deriyi tercihine bağlı olarak göğüs adelesi üzerinden veya altından ayırarak protezin girebileceği bir cep oluşturacaktır. Çünkü bazı cerrahlar kas altına yerleştirilen protezlerin daha az oranda kapsül kontraksiyonu geliştirdiğine inanmaktadır. Bundan sonra tercih edilen protez hazırlanan bu cep içine yerleştirilip memeniz dikleştirilecektir. Operasyon sahasında kan ve vücut sıvısı birikimini önlemek için yerleştirilen drenler operasyonu takiben ilk birkaç gün kalabilir.

Operasyonunuz 1-2 saat içinde tamamlanacaktır. Kesiler atılan dikişlerle kapatılacak ve bunların üzeri pansumanla örtülecektir.

Operasyonunuzun sonrası

Operasyonunuzun ardından ilk birkaç gün kendinizi bitkin hissetmeniz normaldir fakat ilk veya ikinci günden sonra genellikle ayağa kalkıp yürüyebilirsiniz. Operasyon sonrası hissedeceğiniz rahatsızlıkların çoğu tıbbi tedavi ile giderilecektir. Birkaç gün sonra pansumanlar çıkarılıp bundan sonra destekleyici sütyen kullanmanız önerilecektir. Bu sütyeni cerrahınızın önerdiği şekilde kullanmalısınız. Operasyondan sonra birkaç hafta meme başında yanma hissedebilirsiniz ancak bu yanma hissi her geçen gün azalan nitelikte olacaktır.

Atılan dikişler ilk 10 gün içinde alınacaktır fakat memelerdeki şişliklerin kaybolması 3-5 haftayı alabilir.

Normale dönüş

İşinize geri dönüşünüz işinizdeki aktivitenize bağlı olmakla birlikte birkaç gün içinde olabilir. Ancak egzersiz ve normal günlük aktivitelere tam olarak ne zaman başlayacağınız konusunda cerrahınıza danışmalısınız. İlk 2-3 hafta memeniz oldukça hassas olacağı için direkt temastan kaçınmalısınız. Kesilere bağlı oluşan izler ilk 6-8 hafta boyunca sert ve pembe bir görünümde olacaktır. Daha sonra birkaç ay boyunca aynı boyutta kalacak veya bir parça genişleyecektir. Bundan birkaç ay sonra ise oluşan iz solacak ancak asla kaybolmayacaktır.

35 yaş üstü hastalar meme büyütme operasyonunun ardından rutin olarak mammografi tetkiklerine devam etmelidirler. Ancak bu hastalar radyoloji uzmanlarını meme protezine sahip oldukları konusunda uyarmalıdırlar.

Yeni görünümünüz

Birçok kadın meme büyütme operasyonundan tatmin edici sonuç elde etmekte ve değişen görünümlerinden mutlu olmaktadırlar. Operasyon sonrasında düzenli muayene ve uygun hastalarda belli aralıklarla yapılan mammografilerle oluşabilecek komplikasyonlar önceden tespit edilerek erken dönemde ve en az hasarla çözülebilme şansını verecektir.

Bize Ulaşın

* Lütfen form alanlarını giriniz, bilgileriniz gizli tutulmaktadır.

KVK Aydınlatma Metnini okudum, anladım, kabul ediyorum
Açık rıza beyanını okudum, anladım, kabul ediyorum