Göz Kapağı Estetiği

Göz kapağı estetiği düşünüyorsanız...

Göz kapağı estetiği (teknik terim olarak “Blepharoplasty”) üst ve alt göz kapaklarındaki yağ torbalarının genellikle fazlalık deri ve kas dokusu ile birlikte çıkartıldığı cerrahi bir işlemdir. Göz kapağı estetiği ile sizi yaşlı ve olduğunuzdan daha yorgun gösteren ve hatta görme alanınızı etkileyebilen sarkmış üst gözkapağınız ve alt gözkapağınızdaki torbalanmalar düzeltilebilir. Ancak göz kenarlarınızdaki çizgilenmeler (“kaz ayakları”) ya da gözaltlarındaki koyu renkli gölgelenmeler ve ayrıca kaşların düşüklüğü bu operasyon ile giderilemez. Bu operasyon ile asyalı tipi denen göz kapaklarında üst gözkapağı çizgisini oluştursa da etnik ya da ırksal özelliklerinizin izlerini silemez. Göz kapağı estetiği operasyonu tek başına yapılabildiği gibi yüz germe ya da kaş kaldırma gibi yüzün diğer estetik operasyonları ile de birlikte yapılabilir.

Göz kapağı estetiği ameliyatı düşünüyorsanız, bu bölüm işlem hakkında size kabaca bilgi verecek ve sonuç hakkındaki beklentilerinizi değerlendirmenizi sağlayacaktır. Unutulmamalıdır ki, kişiden kişiye özellikler değişiklik göstereceğinden ve her ameliyat kişiye göre planlandığından bu bölüm doğal olarak tüm sorularınızı cevaplayamayacaktır. İşlem hakkında anlayamadığınız ya da merak ettiğiniz konuda plastik cerrahınıza her türlü soruyu sormaktan çekinmeyiniz.

goz-kapagi-estetigi-dusunuyorsaniz

Göz kapağı estetiği ameliyatı için en uygun adaylar…

Unutulmamalıdır ki göz kapağı estetiği operasyonu görünümünüzü düzeltip kendinize olan güveninizi arttırabilir ancak idealinizdeki görüntüye değişmenize ya da insanların size yaklaşımında farklılık göstermelerine yeterli olmayabilir! Ameliyata karar vermeden önce beklentilerinizi iyi belirleyip bunları plastik cerrahınızla tartışmanız önerilir.

Göz kapağı estetiği için en uygun kişiler fiziksel sağlığı yerinde, ruhsal açıdan stabil ve gerçekçi beklentileri olan ve genellikle 35 yaşını geçmiş kadın ve erkeklerdir. Ancak ailesel özellik olarak sarkık ve torbalanmış alt gözkapaklarına sahip olan kişiler de daha erken yaşlarda bu operasyon için aday olabilirler.

Hipotiroidizm ve Graves Hastalığı gibi tiroid problemleri, kuru göz ya da yetersiz gözyaşı varlığı, yüksek tansiyon ve diğer dolaşım sistemi problemleri, kalp-damar hastalıkları ve şeker hastalığı gibi birtakım tıbbi durumlar göz kapağı estetiği operasyonunu riskli hale getirebilir. Retina ayrılması ya da glokom hastalığı da dikkat gerektirir ve göz doktorunuza operasyon öncesi kontrol edilmeniz önerilmektedir.

Tüm operasyonlar bazı belirsizlikler ve riskler taşır…

Deneyimli plastik cerrah tarafından yapılan göz kapağı estetiği ameliyatı sonrası komplikasyonlar nadiren ortaya çıkar ve genelde küçük sorunlardır. Ancak yine de enfeksiyon ya da anesteziye karşı reaksiyon gibi problemlerin görülme olasılıkları göz ardı edilmemelidir. Plastik cerrahınızın ameliyat öncesi ve sonrası önerilerini dikkatle uygulamanız riski önemli ölçüde azaltacaktır.

Göz kapağı estetiği ameliyatı sonrası sonrası görülebilecek olan birkaç gün süren geçici çift ya da bulanık görme şikayeti, gözkapakları köşelerinde geçici şişlikler ve iyileşme aşamasında hafif asimetriler gibi komplikasyonlar genellikle hastayı çok rahatsız etmezler. Dikişleriniz alındıktan sonra oluşabilecek toplu iğne büyüklüğünde beyaz kesecikler yine plastik cerrahınız tarafından minik bir iğne ucu sayesinde ortadan kaldırılabilir.

Operasyon sonrası kimi hastalarda uyku sırasında gözleri kaptamada güçlük görülebilir ancak çok nadir durumlarda bu durum kalıcı hale gelir. Bir başka son derece nadir komplikasyonda ektropion denen ve alt göz kapaklarının aşağı doğru çekilmesiyle sonuçlanan durumdur ve ek bir cerrahi tedavi gerektirebilir.

Ameliyatınızın Planlanması…

Plastik cerrahınız ile yapacağınız ilk görüşme çok önemlidir. Plastik cerrahınız önceki tıbbi hikayeniz hakkında detaylı bilgiler isteyeceğinden dolayı görüşme öncesi bu bilgileri toplamanız size kolaylık sağlayacaktır. Herhangi bir allerjiniz olup olmadığı, vitamin ya da diğer ilaçlardan alıp almadığınız ve sigara içip içmediğiniz konusunda plastik cerrahınızı bilgilendirmeyi unutmayınız.

İlk muayeneniz sırasında göz doktorunuzdan ilgili bilgileri alabilir ve son kontrolünüze ait belgeleri plastik cerrahınıza gösterebilirsiniz. Gözlük ya da kontakt lens kullanıyorsanız bunları yanınızda getirmeyi unutmamalısınız.

Plastik cerrahınız ile birlikte bu operasyona neden ihtiyaç duyduğunuz ve beklentileriniz hakkında dikkatlice tartışmanız gerekmektedir. Tüm 4 göz kapağına ya da alt ya da üst 2 gözkapağına mı işlem uygulanacağı, yağ torbaları ile birlikte deri çıkartılıp çıkartılmayacağı ya da ek başka işlemlerin gerekip gerekmediği konusunda plastik cerrahınızla tartışmanız önerilmektedir.

Göz kapağı estetiği operasyonu olmaya karar verdiğinizde plastik cerrahınız sizi hangi cerrahi tekniğin kullanılacağı, önerilen anestezi (narkoz) tipi, operasyonun nerede yapılacağı, operasyon riskleri ve maliyeti konusunda aydınlatacaktır.

Plastik cerrahınıza aklınıza takılabilecek soruları (özellikle beklentileriniz ve operasyon sonucu hakkındaki çekinceleriniz varsa) sormaktan çekinmeyiniz.

goz-kapagi-estetigi-ameliyati-icin-en-uygun-adaylar

Operasyona hazırlık…

Plastik Cerrahınız operasyona hazırlık aşamasında size yiyecek ve içecek, sigara içimi ve bazı vitamin preparatları ve ilaçlardan kaçınmanız yolunda özel bir takım önerilerde bulunacaktır. Bu önerileri dikkate almanız ameliyat sırasında ve sonrasında iyileşmenizi olumlu yönde etkileyecektir.

Göz kapağı estetiği operasyonunuz bir plastik cerrahi merkezinde ya da hastanede yapılmış olsun, sizi operasyondan sonra eve ulaştıracak ve bir ya da iki gün boyunca refakat edebilecek bir kişiyi sağlamanız önerilmektedir.

Göz kapağı estetiği ameliyatında uygulanacak anestezi

Göz kapağı estetiği ameliyatlarının çoğu lokal anestezi ve sedasyon kombinasyonu altında uygulanabilir. Bu kombinasyon sayesinde hafif bir rahatsızlık ve dokunma hissine rağmen uyanık ancak rahatlamış olacaksanız fakat göz çevresi bölgeniz tamamen acı duyusundan yoksun olacaktır.

Plastik cerrahınızın ya da kendinizin isteği doğrultusunda operasyonunuz, işlem sırasında tamamen uyumanızı sağlayan genel anestezi altında yapılabilir

Cerrahi İşlem…

Göz kapağı estetiği ameliyatları operasyonun büyüklüğüne bağlı olarak genellikle 1 ila 3 saat kadar sürmektedir. Her 4 göz kapağına müdahale yapılacaksa normal şartlar altında plastik cerrahınız önce üst daha sonra alt gözkapaklarını opere edecektir.

Tipik bir göz kapağı estetiğinde plastik cerrahınız tarafından üst gözkapağındaki doğal kıvrımdan ve alt gözkapağında kirpiklerin hemen altından olmak üzere gözkapaklarının doğal kıvrımlarını takip eden çizgiler üzerinden deri kesileri (insizyon) gerçekleştirilir. Bu kesiler göz kapaklarının dış köşesindeki kaz ayakları ya da gülme çizgilerine doğru uzatılabilir. Bu kesiler den girerek plastik cerrahınız deri dokusunu alttaki deri altı yağ dokusu ve kas dokusundan ayırdıktan sonra torbalanmış yağ dokusunu çıkartır ve genellikle sarkmiş olan fazlalık deri ve kas tabakasını alır. Kesiler operasyon bitiminde ince deri dikişleri yardımıyla kapatılır.

Alt gözkapağında torbalanmanın mevcut olup deri çıkartılmasının gerek olmadığı durumlarda plastik cerrahınız “transkonjuktival blepharoplasty” denilen yöntemi seçebilir. Bu operasyon tipinde kesi alt gözkapağı içinden yapıldığından için görülen bir yara izi olmaz. Bu işlem genellikle daha genç olgularda, daha gergin ve elastik deriye sahip olan kişilerde uygulanır.

Operasyon sonrası…

Operasyon bitiminde genellikle plastik cerrahınız gözlerinizin kurumaması amacıyla gözünüze bir göz merhemi uygulayacak ve bir bandaj tatbik edecektir. Göz kapaklarınızda hafif bir gerginlik hissi ve anestezinin etkisi geçince ağrı kesicilerle kolayca kontrol altına alınan bir ağrı hissi olması normaldir. Yoğun bir ağrı durumunda mutlaka plastik cerrahınızı bilgilendiriniz.

Plastik cerrahınız şişliklerin ve morlukların gerilemesi amacıyla birkaç gün boyunca başınız yüksekte yatmanız ve soğuk kompres uygulamanız hakkında size önerilerde bulunacaktır. Morarmaların şiddeti kişiden kişiye değişiklik gösterir ancak genellikle 1. haftada en yoğun seviyeye ulaşıp 2 ila 4 hafta içinde tamamen ortadan kalkarlar.

Birkaç hafta boyunca gözlerinizi nasıl temizlemeniz gerektiği plastik cerrahınız tarafından size gösterilecektir. Birçok plastik cerrah gözlerde önce kuruluk daha sonra yanma ya da batma hissi olma ihtimalinden dolayı göz damlası kullanımı önermektedir. İlk birkaç hafta boyunca aşırı gözyaşı salgılanması, ışığa duyarlılık ve çift ya da bulanık görme gibi geçici değişimlerin olması muhtemeldir.

Plastik cerrahınız operasyon sonrası ilk 2 hafta boyunca sizi yakından takip edecektir. Dikişler operasyon sonrası 2. gün ile 1. hafta arasında alınacaktır. Dikişler alındıktan sonra göz çevrenizdeki renk değişikliği ve şişlikler giderek azalacak ve daha iyi görünüp kendinizi daha iyi hissedeceksinizdir.

Normale Donüş…

İki ila üç gün içinde rahatlıkla okumaya ve televizyon seyretmeye başlayabilirsiniz ancak 2 hafta boyunca kesinlikle kontakt lens kullanmamanız gerekmektedir. Öte yandan lens kullanımında hafif bir rahatsızlık kısa bir süre için söz konusu olabilir.

Yeni görünümünüz…

İyileşme zaman gerektiren bir durumdur ve skar izleriniz operasyon sonra 6 ay hatta biraz daha fazla zaman için hafif pempemsi bir renkte olabilir. Eninde sonunda bu izler incelecek ve hemen hemen hiç görünmez beyaz bir çizgi haline gelecektir.

Öte yandan göz kapağı estetiği operasyonunun daha canlı ve genç görünüm veren pozitif sonuçları yıllar boyunca sürecektir. Birçok kişi için bu sonuçlar tam anlamıyla kalıcı olacaktır

Bize Ulaşın

* Lütfen form alanlarını giriniz, bilgileriniz gizli tutulmaktadır.

KVK Aydınlatma Metnini okudum, anladım, kabul ediyorum
Açık rıza beyanını okudum, anladım, kabul ediyorum