Liposuction

Yağ emme/liposuction işlemi düşünüyorsanız

Yağ emme ya da sık kullanılan adıyla liposuction karın, basen, kalça, uyluk, diz, kol, çenealtı, yanaklar ve boyun gibi özel bölgelerdeki istenmeyen yağların alınarak vücüdun daha düzgün bir şekil almasını sağlayan bir işlemdir. Özellikle son 10 yıl içinde liposuction işleminde önemli teknik gelişmeler sağlanmıştır. Günümüzde ultrason aracılı liposuction (UAL), tümesan tekniği ve süper-ıslak teknik gibi yeni teknikler sayesinde plastik cerrahların iyi seçilmiş hastalarda çok daha iyi sonuçlar almaları ve hastaların daha çabuk iyileşmeleri mümkün olmuştur. Liposuction'nın herhangi bir şekli diyet ve egzersizin yerini tutmamasa da, geleneksel kilo verme yöntemlerine cevap vermeyen inatçı yağ alanlarının ortadan kaldırılmasında oldukça etkili ve yüz güldürücü bir yöntemdir.

Liposuction/yağ emme ameliyatı düşünüyorsanız, bu bölüm işlem hakkında size kabaca bilgi verecek ve sonuç hakkındaki beklentilerinizi değerlendirmenizi sağlayacaktır. Unutulmamalıdır ki, kişiden kişiye özellikler değişiklik göstereceğinden ve her ameliyat kişiye göre planlandığından bu bölüm doğal olarak tüm sorularınızı cevaplayamayacaktır. İşlem hakkında anlayamadığınız ya da merak ettiğiniz konuda plastik cerrahınıza her türlü soruyu sormaktan çekinmeyiniz!.

Yağ emme/liposuction ameliyatı için en uygun adaylar

Bu ameliyat için uygun aday olmanız için işlemin size neler verebileceği konusunda gerçekci beklentileriniz olmalıdır. Unutulmamalıdır ki operasyonu görünümünüzü düzeltip kendinize olan güveninizi arttırabilir ancak idealinizdeki görüntüye değişmenize ya da insanlarin size yaklaşımında farklılık göstermelerine yeterli olmayabilir! Ameliyata karar vermeden önce beklentilerinizi iyi belirleyip bunları plastik cerrahınızla tartışmanız önerilir.

Liposuction işlemi için en uygun adaylar vücudunun kimi bölgelerinde fazlalık yağ cepleri olan ancak normal kiloda ve sert-elastik deriye sahip olan kişilerdir. Fiziksel olarak sağlıklı, psikolojik olarak stabil ve beklentilerinizde gerçekci olmanız gerekmektedir. Yaşınız ilk planda çok önemli olmasa da, yaşlı hastalarda deri elastikliğini kaybetmiş olabileceğinden sıkı deriye sahip olan genç bireylerle aynı sonucun elde edilmesi zor olmaktadır.

Liposuction işlemi şeker hastalığı, ciddi kalp yada akciğer sorunu ve dolaşım problemi olan bireylerde ya da işlem uygulanacak alana yakın alanda yakın bir geçmişte operasyon uygulanan bireyler için risk taşır.

Ameliyatınızın Planlanması

Plastik cerrahınız ilk görüşmenizde genel sağlık durumunuzu, yağ birikimlerinin dağılım şeklini ve derinizin durumunu değerlendirecektir. Plastik cerrahınız vücut kontur düzeltme işlemlerinden size en uygun olanı belirleyip bunu sizinle tartışacaktır. Örneğin karın bölgenize liposuction yaptırmayı düşünürken karın germe/abdominoplasty operasyonunun daha iyi sonuç verebileceğini ya da geleneksel liposuction yöntemiyle UAL yönteminin kombinasyonun daha iyi sonuç verebileceğini bo görüşmede öğrenebilirsiniz.

Plastik cerrahınızla beklentilerinizi tartışırken açık yürekli olmanız tavsiye edilmektedir. Plastik cerrahınız sizinle aynı ölçüde açık olacak ve işlemin detaylarını, risk ve kısıtlamaları ile birlikte size anlatacaktır. Plastik cerrahınıza aklınıza takılabilecek soruları (özellikle beklentileriniz ve operasyon sonucu hakkındaki çekinceleriniz varsa) sormaktan çekinmeyiniz.

Operasyona hazırlık

Liposuction/yağ emme operasyonu düşünen kişilerin sıklıkla medyada sürekli çıkan değişik yöntem haberleri nedeniyle kafaları karışmaktadır. Öte yandan plastik cerrahınız hangi yöntemin sizin için en uygun olduğu, operasyon etkinliği, güvenliği, maliyet ve sizin yapınıza uygunluğuna kara verilmesinde size yardımcı olacaktır. Bu durum “cerrahi hüküm verme” olarak isimlendirilir ve plastik cerrahı asistanlığı ve devamında ki tecrübelerle kazanılır. Plastik cerrahınız ayrıca komplikasyonların önlenmesinde, operasyon sırasında beklenmeyen olayların ortaya çıkışını önlemede ve ortaya çıktığında komplikasyonların düzeltilmesi açısından kendi deneyimi ve öngörülerini sizinle paylaşacaktır.

Plastik Cerrahınız operasyona hazırlık aşamasında size yiyecek ve içecek, sigara içimi ve bazı vitamin preparatları ve ilaçlardan kaçınmanız yolunda özel bir takım önerilerde bulunacaktır. Soguk algınlıgı ve herhangi bir tip enfeksiyon (özellikle deri ile ilgili) varlığında ameliyatınızın ertelenmesi gerekebilir. Çok nadir durumlarda plastik cerrahınız operasyon sırasında kendi kanınızın verilmesi amacıyla operasyondan önce sizden kan alınıp saklanmasını önerebilir. Bu önerileri dikkate almanız ameliyat sırasında ve sonrasında iyileşmenizi olumlu yönde etkileyecektir.

Yağ emme/liposuction operasyonunuz bir plastik cerrahi merkezinde ya da hastanede yapılmış olsun, sizi operasyondan sonra eve ulaştıracak ve bir ya da iki gün boyunca refakat edebilecek bir kişiyi sağlamanız önerilmektedir.

Yağ emme/liposuction ameliyatında uygulanacak anestezi

Yağ emme/liposuction ameliyatlarında değişik tipte anestezi işlemi uygulanabilmektedir. Plastik cerrahınızla beraber en güvenli, etkili ve konfor sağlayıcı anestezi tipini belirleyeceksiniz.

Az miktarda yağ emilmesi ya da sınırlı sayıda vücut bölgesine operasyon uygulanması planlandığında, sadece işlem uygulanacak bölgelerin uyuşmasını sağlayacak “lokal anestezi” yöntemi tercih edilebilir. Bu operasyonların çoğu lokal anestezi ve sedasyon kombinasyonu altında uygulanmaktadır. Bu kombinasyon sayesinde hafif bir rahatsızlık ve dokunma hissine rağmen uyanık ancak rahatlamış olacaksanız fakat yağ alınacak bölgeler tamamen ağrı ve sızı duyusundan yoksun olacaktır.

Öte yandan sizin seçiminize de bağlı olarak Bölgesel anestezi adı verilen yöntem ise daha büyük işlem gerektiren durumlarda uygulanabilir. “Epidural anestezi” adı verilen bir bölgesel anestezi tipinde doğum işlemlerinde sıklıkla kullanılan yöntem kullanılmaktadır.

Öte yandan özellikle fazla miktarda yağ emilmesi planlanan durumlarda hastalar genel anestezi yöntemini tercih etmektedirler. Bu durumda plastik cerrahınızın ya da kendi isteğiniz doğrultusunda operasyonunuz, işlem sırasında tamamen uyumanızı sağlayan genel anestezi altında yapılabilir.

Cerrahi İşlem

Yağ emme/liposuction operasyonunun süresi yağ emilecek bölgenin genişliği, alınacak yağın miktarı ve uygulanacak anestezi ve cerrahi tekniğe bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Operasyonu kolaylaştırmak ve alınacak sonucun daha iyi olması amacıyla kullanılan bir çok yağ emme/liposuction yöntemi mevcuttur.

Yağ emme/liposuction, vücudun çeşitli bölgelerinde yerleşmiş yağ birikimlerinin alınıp vücudun bir ya da daha çok bölgesinin yeniden şekillendirilmesini sağlayan bir işlemdir. Küçük bir deri kesiğinden sokulan ve kanül adı verilen tüpler yardımıyla derinin altında yerleşmiş bulunan yağ birikimlerinin vakum yardımıyla emilip dışarı alınması sağlanır. Kanül yağ dokusu içinde ileri geri ittirilerek yağ dokusunun parçalanıp emilmesi sağlanır. Vakum etkisi plastik cerrahınızın tercihine bağlı olarak vakum pompası ya da geniş bir enjektör yardımıyla sağlanır. Birçok bölgeye işlem uygulanacak ise plastik cerrahınız diğer bölgeye geçicek ve deri insizyonlarını mümkün olduğu kadar görünmeyecek yerlere saklayacaktır.

Yağ emilmesiyle birlikte sıvı kaybıda olacağından sok tablosunun gelişimini önlemek amacıyla operasyon sırasında kaybolan sıvının yerine konması çok önemlidir. Bu yüzden hastaların iyi bir şekilde monitörize edilip yeterli sıvı almaları ameliyatın bitiminde önemlidir.

Teknik farklılıklar:

Yukarıda açıklanan temel yağ emme/liposuction tekniği hastaların tümüne uygulanmaktadır. Ancak işlem yeni teknikler geliştirildiğinden birçok küçük değişiklik mümkün olmuştur.

Sıvı enjeksiyonu yöntemi, yağ alınacak bölgelere tıbbi birtakım ilaç karışımları içeren bir sıvının işlemden önce yağ alınacak bölgelere enjekte edilmesi şeklinde uygulanan bir yöntem olup günümüzde plastik cerrahların en sık uyguladıkları yöntemdir. Bu sıvı karışımı sayesinde (serum fizyolojik-tuzlu su, lidokain (bir lokal anestezik) ve adrenalin (damarların büzüşmesini sağlar) yağın emilmesi daha kolay hale gelip kan kaybı azaltılıp operasyon sırasında ve sonrasında anestezi etkinliğinin devamı sağlanır. Sıvı enjeksiyonu ayrıca ameliyat sonrasında morarmaların azalmasını da sağlar.

Enjkete edilecek sıvı miktarı plastik cerrahınızın tercihine göre farklılık gösterir. Tümesan Tekniği'nde bol miktarda sıvı –genellikle emilecek yağ miktarının 3 katı kadar- yağ dokusu içine enjekte edilir. Tumesan yağ emme/liposuction yöntemi tipik olarak sadece lokal anesteziye ihtiyacı olan ve geleneksel yağ emme/liposuction yönteminden daha uzun sürecek (bazı durumlarda 4 ya da 5 saat kadar) operasyonlarda kullanılmaktadır. Öte yandan enjekte edilen sıvı yeterli miktarda anestezik madde içerdiğinden ek bir anestezi gerekmeyebilir. Bu teknik, yağ dokusunun solusyon yardımıyla şişkin ve gergin durumuna itafen “tümesan” tekniği olarak isimlendirilmiştir.

Tüm cerrahi işlemler birtakım belirsizlikler ve riskler taşır

Liposuction için hasta seçiminde gösterilecek dikkat ile cerrahi donanımın ve tecrübenin yeterli olması durumunda liposuction oldukça güvenli cerrahi girişimlerden birini oluşturmaktadır.

Eğer 5 litre veya 5000 cc gibi büyük bir liposuction operasyonu planlanıyor ise plastik cerrahınıza buna benzer hastaları daha önce opere edip etmediğini sormalı ve elde edilen sonuçları onunla beraber tartışmalısınız. Ayrıca böylesine büyük bir liposuction girişimi planlanıyor ise bunun ciddi bir post-operatif bakımı gerektireceği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle plastik cerrahınızdan operasyon sonu takibin nasıl olacağı konusunda detaylı bilgi almalısınız.

Bununla birlikte akılda tutulması gereken nokta her ne kadar iyi yetişmiş ve deneyimli bir elde opere ediliyor olursanız olun bu operasyon sonrası iyi bir sonuç elde edileceği konusunda garanti verilemeyeceğidir. Nadiren de olsa bu operasyona ve anestezi alıyor olmanıza bağlı bir takım komplikasyonlar gelişebilir. Eğer birden fazla alan tedavi ediliyor ise veya opere edilen saha normalden çok büyük ise komplikasyon riski doğal olarak artacaktır. Çok fazla yağ dokusunun alınacağı operasyonların daha az yağ dokusunun çıkarılacağı operasyonlara göre uzun operasyon sürelerine ihtiyaç duyacağı aşikardır.

Tüm bu risklerin bileşkesi ile nadiren de olsa; enfeksiyon riskinde artış, yara iyileşmesinde gecikme, yağ veya kan pıhtısı oluşması ve bunların özellikle akciğere atılmasına bağlı ölüm riski, aşırı vücut sıvısı kaybı ve buna bağlı hipovolemik şok ve ölüm riski, operasyon sahasında boşaltılmayı gerektiren sıvı birikimi, deride sürtünmeye bağlı yanık veya sinir veya deride diğer yaralanmalar, iç organlarda kanüllere bağlı yaralanmalar ve istenmeyen ilaç reaksiyonları gözlenebilir.

Yeni bir takım tekniklere bağlı da komplikasyonlar görülebilir. Örneğin UAL (Ultrason yardımı ile yapılan liposuction)' da ultrason cihazının ürettiği ısıdan faydalanılarak yağ hücreleri sıvılaştırılıp aspire edilmektedir. İşte bu ısının deri ve iç organlarda hasarlanmalar neden olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Bununla birlikte günümüzde bu yöntem yüzlerce insana başarılı bir şekilde ve güvenle kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemin yeni olmasından dolayı hala uzun dönemde insan vücudu üzerinde oluşturduğu etkileri ortaya koyan veriler elde edilememiştir.

Tümesans ve super-wet tekniklerinde enjekte edilen anestezik solüsyonlara bağlı lidokain toksisitesi (eğer solüsyondaki lidokain oranı çok yüksek ise) veya fazla sıvı enjekte edilmesine bağlı akciğerlerde sıvı birikimi meydana gelebilir.

Liposuction sırasında kanüllerin gireceği kesilere bağlı oluşan izler oldukça küçüktür ve bu kesiler plastik cerrah tarafından vücuda bakıldığında gizlenebilecek bölgelere yapılır. Bununla birlikte finalde elde edilen sonuç her zaman kabul edilebilir düzeyde olmaz. Bazen operasyon sonunda deri yüzeyinde dalgalı ve pürtüklü bir görünüm, düzensizlikler, asimetrik yapılar oluşabilirken, özellikle yaşlı bireylerde bazı bölgelerde torbalanmalar meydana gelebilir. Hissizlik ve pigmentasyon değişiklikleri de gözlenebilir. Bu durumlarda bazen ek cerrahi girişimler gerekebilir.

Operasyonunuzun sonrası:

Operasyon sonrasında kesilerden bir miktar vücut sıvısı akıntısı yaşamanız normaldir. Nadiren de olsa bazı hastalara akıntının fazla olması durumunda kesilere birkaç günlüğüne dren yerleştirilir. Bu işlem operasyon sahalarında sıvı birikimini önlemek için uygulanır. Şişliklerin fazla artmaması ve derinizin yeni vücut konturuna daha iyi uyum göstermesi için elastik korseleri yaklaşık 6 hafta giymeniz gerekecektir. Plastik cerrahınız aynı zamanda enfeksiyondan korunmak için size antibiyotik reçete edecektir.

Operasyonun hemen ardından görünümünüzde bir düzelme olmayacağı gibi bir parça rahatsızlık da yaşamanız normaldir. Her ne kadar yeni tekniklerle beraber operasyon sonrası hissedilen rahatsızlıklar azalsa da operasyonun ardından bir parça ağrı, yanma hissi, şişlik, kanama ve hissizlik gözlenebilir. Yaşanacak ağrı doktorunuzun size yazacağı ilaçları kullanmanız ile kontrol altına alınacaktır. Tüm bu rahatsızlıklar her gün daha da azalarak kaybolacaktır.

Operasyonun sonrasındaki ilk günler ve haftalarda bir parça gergin ve depresif olmanız da normal olup tüm bunlar gün geçtikçe azalıp kaybolacaktır.

Normale Dönüş

İyileşme aşamalı bir süreçtir. Doktorunuz sizi olabilecek en erken dönemde hareketlendirecektir. Böylece operasyon sahalarında oluşacak şişliklerin hızla gerilemesi ve bacaklarda oluşması muhtemel kan pıhtıları önlenmiş olacaktır. Operasyonunuzdan yaklaşık bir iki hafta sonra kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacak ve işinize geri dönebileceksiniz. Kanüller için açılan kesilere atılan dikişler 1 hafta veya 10 gün içinde ya kendi kendine eriyecek yada alınacaktır.

Özellikle zorlayacak olan fiziksel aktivitelerinizden yaklaşık 1 ay kaçınmalısınız ve normal fiziksel aktivitelerinize zamanla geri dönmelisiniz. Her ne kadar birçok morluk ve şişlikler 3 hafta içinde kaybolsa da bazı şişlikler yaklaşık 6 ay devam edebilmektedir.

Plastik cerrahınız size bir takip programı çıkaracak ve operasyon sonrası gelişmeleri yakından kontrol altında tutacak gerekli görürse ek girişimler önerebilecektir.

Eğer kontrolleriniz arasında beklenmedik bulgularla karşılaşırsanız örneğin, kanamada artma, aniden ortaya çıkan ve şiddetlenen ağrının varlığı veya yapmanız ve yapmamanız gerekenler konusunda aklınızdaki soruları sormak için yapacağınız en doğru işlem plastik cerrahınıza başvurmak olacaktır.

Yeni Görünümünüz

Operasyondan sonra özellikle şişliklerin ve morlukların kaybolmaya başlamasının ardından vücut şeklinizde anlamlı değişikliğin olduğunu fark edeceksiniz. Bununla birlikte asıl görünümün oturmaya başlaması için 4-6 hafta beklemeniz gerekebilir. Yaklaşık 3 ay sonra arta kalan hafif şişlikler de gerileyecek ve finalde elde edilen görünümünüze kavuşacaksınız.

Eğer beklentileriniz gerçekçi olursa operasyondan elde edilen sonuçlar sizi oldukça mutlu edecektir. Operasyonun ardından daha önce giyemediğiniz birçok kıyafeti tekrar giyebilme mutluluğuna kavuşacaksınız. Operasyondan sonra sağlıklı bir diyet programı uygulamanız durumunda elde edilen sonucu çok uzun zaman koruyabilirsiniz.

Bize Ulaşın

* Lütfen form alanlarını giriniz, bilgileriniz gizli tutulmaktadır.

KVK Aydınlatma Metnini okudum, anladım, kabul ediyorum
Açık rıza beyanını okudum, anladım, kabul ediyorum