Lazer Dermabrazyon

Eğer dermabrazyon operasyonu düşünüyorsanız...

Dermabrazyon derinin en üst tabakasının kontrollü bir şekilde lazer yöntemi ile kazınması işlemidir. Bunda amaç deri yüzeyindeki girintili ve çıkıntılı alanları kazıyarak deriye daha pürüzsüz bir görünüm kazandırmaktır.

Dermabrazyon sıklıkla kazalara veya daha önce geçirilmiş operasyonlara bağlı yüzde kalan izlerle, sivilcelere bağlı oluşan izlerin giderilmesi için kullanılır. Bazen de keratoz olarak adlandırılan deri oluşumlarının giderilmesi için kullanılır.

Dermabrazyon yüzdeki küçük bir alanda kullanılabileceği gibi tüm yüzü içeren bir girişim şeklinde de uygulanabilir. Tek başına kullanılabildiği gibi, yüz-germe, skar revizyonları ve kimyasal peeling ile beraber de kullanılmaktadır.

Eğer dermabrazyon olmayı düşünüyorsanız, burada yazılanlar ile bu girişim hakkında temel bilgilere ulaşacak, nasıl uygulandığını ve ne gibi sonuçlar elde edilebileceğini öğreneceksiniz. Tabiki bu sayfada yazılanların tüm sorularınızı yanıtlaması mümkün değildir. Bu nedenle kafanızda kalan sorular için plastik cerrahınıza başvurmanız yapılacak en doğru girişim olacaktır.

Dermabrazyona alternatif girişimler nelerdir?

Eğer deri yüzeyi onarımı düşünüyorsanız dermabrazyona alternatif diğer girişimler kimyasal peeling akılda tutulmalıdır. Her ne kadar lazer dermabrazyonda derinin üst tabakasını soymak için lazer kullanılıyorsa da kimyasal peeling de derinin üst tabakasına aşındırıcı ilaçlar uygulanmaktadır.

Birçok plastik cerrah deri yüzeyi onarımı için birçok tekniği başarılı olarak uygulasa da, her hastaya ve onun problemine genellikle bir teknik veya kombine birçok tekniğin kullanımı gerekli olmaktadır. Çünkü kimyasal peeling yüzdeki hafif kırışıklıkların giderilmesinde faydalı iken dermabrazyon sivilce izleri gibi daha derin izlere etki edebilmektedir.

dermabrazyona-alternatif-girisimler-nelerdir

Lazer Dermabrazyon için en uygun adaylar kimlerdir.

Lazer dermabrazyon görünümüzü değiştirerek kendinize olan güveninizin artmasına neden olacak ancak hiçbir zaman izleri tamamen yok etmeyecek ve yüzün yaşlanmasını da engellemeyecektir. Bu operasyonu olmadan önce mutlaka beklentilerinizi değerlendirmeli ve bunları plastik cerrahınızla tartışmalısınız.

Tüm yaşlardaki kadın ve erkekler dermabrazyondan fayda görebilirler. Her ne kadar yaşlı bireylerde iyileşme geç olsa da, elde edilecek fayda deri yapınıza, deri rengine ve sağlık durumunuzla yakından ilgilidir. Örneğin koyu esmer kişilerde dermabrazyon uygulanmış sahalarda kalıcı ve daha açık renkte değişimler olabilir. Ayrıca allerjik dermatiti olan veya sıcağa bağlı isilik gelişen bireylerde ise aşırı kızarıklıklar yaratıp bunlar kalıcı olabilir. Eğer tedavi edilen alanlarda çilleriniz varsa bunlar da kaybolacaktır.

Ek olarak birçok plastik cerrah aktif dönemde sivilceleriniz varsa dermabrazyon uygulamaktan kaçınacaktır çünkü bu durum enfeksiyon için büyük risk oluşturmaktadır. Bu durum radyoterapi görüyorsanız, kötü yanığınız varsa ve önceden kimyasal peeling uygulandı ise aynen geçerlidir.

Tüm cerrahi girişimler birtakım belirsizlik ve riskler taşımaktadır.

Dermabrazyon deneyimli bir plastik cerrahın elinde genellikle güvenli bir operasyondur. Tüm cerrahi girişimlerde olduğu gibi dermabrazyonda da anesteziye bağlı riskler vardır. Ayrıca bu operasyona özel birtakım riskler de bulunmaktadır. Bunlar arasında en sık görüleni ise deri pigmentasyonundaki değişimdir. Tedavi edilen sahanın kalıcı koyu renk kazanması genellikle operasyonu izleyen aylarda bu bölgenin aşırı güneş ışığına maruz bırakılmasıdır. Bazı hastalarda ise tedavi edilen sahalarda kalıcı şekilde beyaz renkte plaklar oluşmaktadır.

Operasyon sonrası gelişebilecek ufak beyaz noktalanmalar genellikle yüzün sabunla yıkanmasını takiben kaybolacak veya cerrahınız tarafından temizlenecektir. Operasyon sonrası deri gözeneklerinde görülen büyümeler şişliklerin azalmasını takiben kaybolacaktır.

Dermabrazyonu takiben enfeksiyon gelişimi ve daha kötü izlerin oluşması ender ancak görülme riski olan durumlardır. Bazı bireylerde kabarık yara iyileşmeleri ( hipertrofik skar ve keloid) görülebilir. Böylesine olumsuz bir komplikasyonlar gelişecek olsa bile plastik cerrahınız bunları kortizon enjeksiyonu veya pomad şeklinde uygulama ile tedavi edecektir.

Tüm bu komplikasyonların görülme oranını cerrahınızın size yapacağı önerileri dikkatle uygulayarak en aza indirebilirsiniz.

Operasyonunuzun planlanması

Genellikle basit bir girişim gibi görüldüğü için ülkemizde de yeterli deneyime sahip olmayan hekimler tarafından da uygulanabilen dermabrazyon, olumsuz sonuçlar yaratabileceği için yapılacak en doğru girişim bu konuda gerekli eğitimi almış olan bir plastik cerrahı bulmaktır. Çünkü dermabrazyon genellikle yüz veya vücudun görülen kısımlarına uygulanmaktadır.

İlk muayeneniz sırasında özellikle bu operasyondan beklentilerinizi açıkça plastik cerrahınızla konuşmalı ve onun önerilerini dikkatle dinlemelisiniz. Cerrahınızdan da size bu operasyondan elde edilebilecek sonuçlar hakkında açık davranmasını istemelisiniz.

Cerrahınız, genel bir muayene yaptıktan sonra yüzünüzün fotograflarını çekecektir. Operasyonun detayları hakkında sizle konuşacak, var olan riskleri ve elde edilebilecek sonuçları size anlatacaktır. İyileşme sürenizin tahminen ne olduğunu ve ne kadar masrafınız olacağını da size anlatacaktır.

Uygulanacak bu girişim estetik amaçla olduğunda sosyal güvence kapsamı dışında tutulacağı için tüm masraflar tarafınızdan karşılanacaktır. Ancak bu girişim pre-kanseröz bir lezyonun tedavisi için kullanıldığında sağlık sigortaların kapsamına girmektedir.

Operasyonunuzun hazırlığı

Cerrahınız operasyonun hazırlık aşamasında size yeme-içme alışkanlığınızdan, sigara içimine ve kaçınacağınız ilaçlara kadar birtakım önerilerde bulunacaktır. Eğer sigara içen bir kişi iseniz bu operasyondan 1-2 hafta öncesinden sigara kullanımını kesmelisiniz. Çünkü sigara yara iyileşmesine kan dolaşımını azaltarak olumsuz etkide bulunmaktadır. Bu dönemde ayrıca operasyon sonrasında yanınızda refakat edecek kişiyi de ayarlamanız istenecektir.

Operasyonunuzun yapılacağı yer ve kullanılacak anestezi tipi

Birçok plastik cerrah bu girişimi bir hastane ortamında uygulamaktadır. Ancak bazı plastik cerrahlar bunu kendi muayenehanelerinde de uygulayabilmektedir. Tedavi edilecek yüzey fazla olduğunda tercih genel anestezi olmaktadır. Bu durumda tüm operasyon boyunca uyuyor olacaksınız. Daha küçük alanların tedavisi lokal anestezi ve sadesyon altında yapılmaktadır. Bu durumda operasyon anında uyanık ancak rahatlamış durumda olacaksınız ve operasyon sahasında ağrı hissetmeyeceksiniz.

Operasyonunuz

Dermabrazyon genellikle çok hızlı tamamlanan operasyonlardan biridir. Tedavi edilecek yüzeyin büyüklüğüne bağlı olarak operasyon birkaç dakikadan 1 saate kadar uzayabilir.

Lazer dermabrazyonda cerrah derinin en üst tabakasını lazer yardımı ile kazınacak bölgede iz veya kırışıklık kaybolana kadar güvenli seviyeye kadar bu işleme devam eder.

Tedavi sonrası kazınmış alan antibiyotikli, ağrı kesicili pomadların steril vazelinle karıştırılması ile elde edilen yağlı gaz pansumanı ile tedavi edilir. Bu pansuman enfeksiyon gelişmemesi durumunda epitelizasyon(derinin iyileşmesi) tamamlanana kadar bölgeye yapışık kalır ve epitelizasyon tamamlandıkça çıkarılır.

Operasyonunuzun sonrası

Operasyonunuz sonrasındaki erken dönemde cildiniz bir parça kırmızı ve şiş olacaktır. Bu dönemde yeme ve içme fonksiyonlarınızı güçlükle yapabilirsiniz. Olasılıkla operasyon sonrası erken dönemde genellikle ilaçlarla kontrol altında tutulabilen ağrı, yanma şikayetleriniz olabilir. Oluşan şişlikler birkaç gün veya bir hafta sonra inmeye başlayacaktır.

Tedavi edilen sahada önce kabuklaşma gelişecek ve bunun düşmesini takiben ortaya yeni oluşmuş pembe renkte deri görülecektir. Başlangıçta bu alan hem yeni derinin oluşması hemde kapalı kalması nedeniyle kaşıntılı olabileceği için cerrahınız hem sizin rahat etmeniz hemde kaşımanın doğurabileceği olumsuz sonuçları önlemek için kaşıntıyı giderici ilaçlar verecektir.

Her olguda olduğu gibi bu operasyon sonrasında da cerrahınız size birtakım önerilerde bulunacaktır. Bu öneriler arasında erkekler için özellikle traş olmanın ertelenmesi ve başlangıçta jilet değil de makina kullanımının önerilmesi ve hem kadınlar hem de erkekler için tedavi edilen bölgelerin güneş ışınlarınlarından uzun bir süre uzak tutulması bulunmaktadır.

Eğer cerrahınızın önerilerini dinlemeyecek olursanız bu girişim sonunda elde edilecek sonuç operasyona neden olan sorundan çok daha kötü olabilir. Operasyon sonrasında olağan olmayan bir bulgu gözlediğinizde yapılacak en doğru girişim plastik cerrahınıza başvurmak olmalıdır.

Normale dönüş

Birkaç hafta tedavi edilen bölge şiş, duyarlı ve pembe renkte olacak zamanla bunlar gerileyip normal haline dönecektir. Yaraların durumuna göre yaklaşık 2 hafta sonra işinize veya gündelik aktivitelerinize tekrar başlayabilirsiniz. Ayrıca en az 2 hafta boyunca yüzünüze gelebilecek darbelerden kendinizi sakınmalısınız. Topla yapılan sporlardan en az 6 hafta uzak kalmanız yapılacak en doğru girişim olacaktır. Eğer yüzecek olursanız tercihiniz kapalı havuzlarda olmalı ve yüzünüzü güneş ışınlarından ve rüzgardan iyi korumalısınız. Ayrıca klorlanmış havuzlara da 4 hafta kadar girmemeniz gereklidir. Aşırı kızarmaları engellemek açısından en az 3-4 hafta alkolde almamalısınız.

Tüm bunların ötesinde deri pigmentleri tekrar eski haline gelene kadar 6-12 ay yüksek faktörlü güneş koruma kremleri ile tedavi edilen sahaları korumalısınız.

Yeni görünümünüz

Herşey yolunda gittiği taktirde dermabrazyon deri yüzeyinde dramatik bir düzelme sağlamaktadır. Fakat bunun zaman alan bir iyileşme süreci olduğunu akıldan çıkarmamalısınız.

Oluşan pembe görünüm yaklaşık 3 ay sonra solacaktır. Derinin pigmentasyonu tamamen geri döndüğünde ise tedavi edilen sahanın rengi çevre dokuların rengi ile aynı renge dönecek ve bu sahadaki izler görülebilir olmaktan çıkacaktır.

Bize Ulaşın

* Lütfen form alanlarını giriniz, bilgileriniz gizli tutulmaktadır.

KVK Aydınlatma Metnini okudum, anladım, kabul ediyorum
Açık rıza beyanını okudum, anladım, kabul ediyorum