Opr. Dr. Özgür ERDEM

opr-dr-ozgur-erdemDr. H.Özgür Erdem 1972 yılında Kahramanmaraş' ta doğmuştur. Ortaokul ve Lise eğitimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi' nde tamamladıktan sonra, 1990 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başladı.

1996 yılında tıp eğitimini tamamlayarak tıp doktoru ünvanını aldı. 1997 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim dalında ihtisasa başladı. 2003 yılında eğitimini tamamlayarak Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı ünvanını aldı.

2004-2005 yılları arasında Buca Tıp Merkezi' nde çalıştı. Dr. H.Özgür Erdem 2008 yılından günümüze kadar kendi kliniğinde serbest hekimlik yapmaktadır.

Bilimsel Çalışmaları

Uluslararası Dergilerdeki Bilimsel Çalışmaları

 1. Ozek C, Çelik N, Bilkay U, Akalın T, Erdem O, Cagdas A. Marjolin's Ulcer of the scalp. Report of five cases and review of the literature. J Burn Care Rehabil 2001;22(1):65-69
 2. Alper M, Ozek C, Erdem O, Denk M, Colen LB, Prewit R. Effects of university of Wisconsin and lactated Ringer's solutions to ischemia-reperfusion injury in isolated cremaster flap. Microsurgery, 22(2):69-73 2002.
 3. Bilkay U, Tokat C, Özek C, Gündogan H, Erdem O, Gurler T, Cagdas A. Proteus Syndrome. Scand. J Plast Rec and Hand Surg Surg 2003 ; 37(5):307-310
 4. Bilkay U, Tokat C, Özek C, Erdem O, Çağdaş A. Reconstruction of Congenital Absent Columella. J Craniofac Surg 2004;15(1):60-63
 5. Bilkay U, Erdem O, Ozek C, Helvacı E, Kılıç K,Ertan Y, Gurler T. A Rare Location of Benign Osteoblastoma: Review of the literature and report of a Case. J Craniofac Surg 2004;15(2):222-225
 6. Bilkay U, Erdem O, Ozek C, Helvacı E, Kilic K, Ertan Y, Gurler T. Benign Osteoma With Gardner Syndrome:Rewiev of the Literature and report of a Case. J Craniofac Surg 2004;15(3):506-509
 7. Bilkay U, Alper M, Celik N, Erdem O, Kerem H, Ozek C, Zekioglu O, Delen Y, Songür E, Cagdas A Comparing The Osteogenic Capacities of Bone Substitutes: Hydroxyapatite, High Density Porous Polyethylene and Bone Collagen: A Biochemical and Histological analysis. J Craniofac Surg 2004;15(4):585-593
 8. Bilkay U, Kerem H, Ozek C, Erdem O, Songur E. Alopecia Treatment with Scalp Expansion: Some Surgical Fine Points and a Simple Modification to Improve the Results. J Craniofac Surg 2004;15(5):758-765

Ulusal Dergilerdeki Bilimsel Çalışmaları

 1. Songür E, Alper M, Gurler T, Bilkay U, Totan S, Erdem Ö. Hipospadias Cerrahisinde Teknik Seçiminde Taktikler. Türk Plastik Cerrahi Dergisi 1998;6(1):5-6
 2. Ozek C, Erdem Ö, Bilkay U, Totan S, Alper M, Songür E, Akın Y, Cagdas A. Radyal önkol serbest flebi uygulamaları. Ege Tıp Dergisi 2000;39(1):57-60
 3. Bilkay U, Erdem Ö. Özek C, Karabulut B, Tokat C, Gürler T, Göker E, Akın Y. Nodüler malign melanomda dokuz yıllık uygulama ve sonuçlarımız: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2000;8(3):149-152
 4. Ozek C, Erdem Ö, Bilkay U, Güner U, Çelik N, Alper M, Songür E, Akın Y, Çağdaş A. Yumuşak doku rekonstrüksiyonunda serbest Latissimus Dorsi flebi uygulamaları: Ege Tıp Dergisi 2001;40(1):55-58
 5. Ozek C, Erdem Ö, Bilkay U, Güner U, Tokat C, Kerem H, Alper M, Gürler T, Cagdas A. Baş Boyun Bölgesindeki 9 yıllık Serbest Flep Uygulamalarımız: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2001;9(2):86-90
 6. Ozek C, Erdem Ö, Bilkay U, Guner U, Tokat C, Alper M, Gurler T, Cagdas A. Alt Ekstremite Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonunda Serbest Flep Uygulamalarımız: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2001;9(2):91-95
 7. Alper M, Bilkay U, Erdem Ö, Özek C, Gündoğan H, Çağdaş A. Serbest TRAM Fleple Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Türk Plastik Rekonstüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2002;10(3):155-158
 8. Bilkay U, Erdem Ö, Özek C, Gündoğan H, Tokat C, Kılıç K, Gürler T, Akın Y. Orbita ve Periorbital Bölgenin Rekonstrüksiyonunda Güvenilir Bir Seçenek : Temporal Kas Flepleri Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2003;11(1):18-21

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 1. Çelik N, Bilkay U, Guner U, Totan S, Özek C, Erdem Ö, Çağdaş A. Van der woude sendromu: olgu sunumu. 21th Ulusal Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Kusadası, Turkiye Ekim, 1999
 2. Erdem Ö, Çelik N, Gürtunca F, Bilkay U, Gurler T, Songür E. Kraniyomaksillofasiyal deformiteli bebeklerin aile içindeki yeri ve toplumun aile üzerindeki etkileri. 21th Ulusal Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Kusadası, Turkiye Ekim, 1999
 3. Bilkay U, Özek C, Gündoğan H, Erdem Ö, Özcan O.Ü, Gürler T, Akın Y. Alveol yarıklarının kansellöz iliak kemik grefti ile onarımı. 22 nd. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir Eylül 2000
 4. Bilkay U, Özek C, Erdem Ö, Tokat C, Gürler T, Alper M, Akın Y. Malign melanomda dokuz yıllık uygulama ve sonuçlarımız. 22 nd. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir Eylül 2000
 5. Özek C, Bilkay U, Çankayalı R, Gündoğan H, Erdem Ö, Gürler T, Alper M, Akın Y, Çağdaş A. Marjolin Ülserler. 22 nd. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir Eylül 2000
 6. Gündoğan H, Özek C, Bilkay U, Erdem Ö, Kerem H, Gürler T, Songür E. Intraorbital yabancı cisim: Operasyon öncesi retrobulber hematom olarak değerlendirilen bir olgu. 22 nd. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir Eylül 2000
 7. Bilkay U, Özek C, Gündoğan H, Erdem Ö, Gürler T, Songür E. Lumbosakral geniş deri meningomyelosel defektlerinin iki taraflı latissimus dorsi kas deri ilerletme flebi ile onarımı. 22 nd. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir Eylül 2000
 8. Özek C, Gündoğan H, Bilkay U, Çankayalı R, Erdem Ö, Tokat C, Kerem H, Özcan O.Ü, Gürler T, Songür E. İzole Tessier No: 11 Kraniyofasiyal yarık. 22 nd. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir Eylül 2000
 9. Bilkay U, Özek C, Erdem Ö, Delen Y, Zekioğlu O, Alper M, Çağdaş A. Kraniyal ve Tibiyal Periost ada fleplerinin osteojenik kapasitesi: Biyokimyasal ve Histolojik Değerlendirme. 22 nd. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir Eylül 2000
 10. Bilkay U, Özek C, Çelik N, Erdem Ö, Zekioğlu O, Delen Y, Alper M, Songür E. Alloplastik materyallerin osteojenik kapasitesi: Tavşan tibia periost ada flebi modelinde kantitatif değerlendirme. 22 nd. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir Eylül 2000
 11. Gündoğan H, Bilkay U, Özek C, Erdem Ö, Tokat C, Özcan ÜO, Alper M, Çağdaş A. Digital sinire bası yapan bir tendon kılıfının dev hücreli tümörü olgusu. 22 nd. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir Eylül 2000
 12. Bilkay U, Özek C, Gündoğan H, Erdem Ö, Kerem H, Alper M, Çağdaş A. Derin Temporal Fasya ile oral kommisür rekonstrüksiyonu. 22 nd. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir Eylül 2000
 13. Bilkay U, Özek C, Kerem H, Erdem Ö, Güner U, Gündoğan H, Tokat C, Alper M, Akın Y. Alt Dudak Kanserlerinde klinik tecrübelerimiz. 22 nd. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir Eylül 2000
 14. Bilkay U, Tokat C, Özek C, Erdem Ö, Alper M. Vertikal Rektus Abdominis Muskulokutan (VRAM) Flebi ile Kompleks yumuşak doku defektlerinin onarımı. 24 th Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara Ekim 2002
 15. Bilkay U, Erdem Ö, Tokat C, Özek C, Gurler T, Songür E, Çağdaş A. Oromandibulofasiyal Kompozit doku defektlerinin Eş zamanlı İkili Serbest Doku Transferiyle onarımı. 26 th Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara Eylul 2004
 16. Bilkay U, Helvacı E, Erdem Ö, Özek C, Akhundzada İ, Uçkan Ali, Songür E. Nadir lokalizasyonlu Osteoblastoma. 26 th Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara Eylul 2004
 17. Bilkay U, Helvacı E, Erdem Ö, Özek C, Temiz G, Alper M, Gurler T. Gardner Sendromu ile beraber görülen Multiple Mandibuler Osteom. 26 th Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara Eylul 2004
 18. Erdem Ö, Bilkay U, Kılıç K, Temiz G, Uçkan Ali, Özek C, Alper M, Gürler T, Songür E, Akın Y. Sıçan İnferior Epigastrik Arter Deri flebi modelinde aksiyel kalıplı flebin random uzantısında iskemik önkoşullamanın iskemi reperfüzyon hasarına etkisi. 27 th Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Konya Eylul 2005

Bize Ulaşın

* Lütfen form alanlarını giriniz, bilgileriniz gizli tutulmaktadır.

KVK Aydınlatma Metnini okudum, anladım, kabul ediyorum
Açık rıza beyanını okudum, anladım, kabul ediyorum